Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Jonavos rajono Baltromiškės (rytinio sklypo) žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

UAB „Optimistar“ pateikė planuojamos ūkinės veiklos – Jonavos rajono Baltromiškės (rytinio sklypo) žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Informacijos paskelbimo data: 2023-02-02

  1. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Optimistar“;
  2. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Jonavos rajono Baltromiškės (rytinio sklypo) žvyro telkinio išteklių dalies naudojimas;
  3. PŪV vieta: Jonavos r. sav., Upninkų sen., Upninkėlių ir Bajoriškių k.;
  4. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/file/d/1_GcXDTSZvRpBGvQW_mRlg4ljnB_dILGy/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (8);
  5. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).