Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Jonavos baseinui reikalingi gelbėtojai

Reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
  2. būti susipažinęs su Įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, nuostatais, direktoriaus įsakymais, susijusiais su darbuotojo vykdoma veikla, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis ir šiuo pareigybės aprašymu;
  3. gebėti be sustojimo poilsiui nuplaukti 100 m nuotolį plaukimo baseine, panerti giliausioje plaukimo baseino vietoje iki dugno ir iškelti iki vandens paviršiaus imitacinį manekeną;
  4. išmanyti pirmosios pagalbos teikimą;
  5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti su MS Office programiniu paketu;
  6. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, laikytis profesinės etikos kodekso reikalavimų.

 

Pareigybės lygis: C

Pareiginės algos koeficientas: 4,7-7,8 (priklauso nuo prof. darbo patirties)

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus siųsti el. paštu info@jonavosbaseinas.lt iki šių metų lapkričio mėn. 28 d. (imtinai).

Informacija teikiama telefonu 8 612 87435