Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informuojame, kad yra galimybė susipažinti su parengto žemės ūkio paskirties sklypo (kadastrinis Nr. 4630/0005:157) detaliojo plano sprendiniais

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 03 14 nutarimu Nr. 207 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo", informuojame, kad yra galimybė susipažinti su parengto žemės ūkio paskirties sklypo (kadastrinis  Nr. 4630/0005:157), Šveicarijos  k.,  Dumsių  sen.,  Jonavos  r. padalinimo į tris sklypus, tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, tvarkymo režimo ir statybos reglamentų nustatymo  detaliojo plano sprendiniais.
     Planavimo  organizatorius – Diana Šileikienė, gyv. Žemaičių g. 22, Jonavoje (pagal 2010-06-22 detaliojo planavimo organizatoriaus  teisių  ir  pareigų  perdavimo sutartį Nr.10/03-413 su  Jonavos rajono savivaldybės  administracijos  direktoriumi). Tel. 8682 41255.
     Plano  rengėjas – UAB  „Pastogė"  K.  Donelaičio  g.  2 — 120,  Kaunas,  tel. 8614-46898. Projekto  vadovas Julius Zonys .
     Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2010 10 18 iki 2010 11 16 Dumsių seniūnijos patalpose. Planavimo  pasiūlymus  galima  teikti  raštu  planavimo  organizatoriui  ir  plano  rengėjui nurodytais  adresais iki viešo susirinkimo ir jo metu.
     Vieša teritorijų planavimo dokumento sprendinių ekspozicija vyks nuo 2010 11 02  iki  2010 11 16 Dumsių seniūnijos patalpose.
     Parengti detaliojo plano sprendiniai bus pristatyti viešame gyventojų susirinkime, kuris įvyks 2010 11 16 1600 val. Dumsių seniūnijos patalpose.
     Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno teritorijų planavimo  ir statybos valstybinės inspekcijos skyriui (L. Sapiegos g. 10, LT-44501 Kaunas), vieno mėnesio laikotarpyje nuo registruotu laišku gauto atsakymo į tuos pasiūlymus dienos.
     Žemės bei kito nekilnojamojo turto valdytojus bei naudotojus, kurių turtas yra planuojamo objekto teritorijoje, apie savo gyvenamąją (buveinės) vietą, jeigu ji neatitinka deklaruotos vietos, prašome pranešti raštu UAB „Pastogė" administracijai arba projekto vadovui.