Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJOS APIE RENGIAMUS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTUS

Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513, rengiami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai:

 

Sklypui (kad. Nr. 4628/0005:0063, plotas - 2.4457 ha), esančiam Praulių k., Šilų sen.

Planavimo tikslas – nekeičiant esamos žemės ūkio paskirties padalyti sklypą į šešis sklypus.

Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2012-06-05 iki 2012-08-13 planavimo organizatorei Bronei Jakimavičienei, tel. 8 683 67 096 bei plano rengėjui.

 

Sklypui (kad. Nr. 4608/0009:0046, plotas – 1.8900 ha), esančiam Kalnėnų k., Užusalių sen.

Planavimo tikslas – nekeičiant esamos žemės ūkio paskirties padalyti sklypą į tris sklypus.

Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2012-06-05 iki 2012-08-13 planavimo organizatoriui Antanui Markevičiui, tel. 8 604 07 021 bei plano rengėjui.

 

Sklypui (kad. Nr. 4613/0007:0024, plotas – 7.6740 ha), esančiam Skrynių k., Žeimių sen.

Planavimo tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties sklypą į du sklypus, atskiriant namų valdą ir pakeičiant jos paskirtį į kitą (gyvenamiesiems objektams statyti ir eksploatuoti).

Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2012-06-05 iki 2012-08-13 planavimo organizatorei Janinai Macikienei, tel. 8 615 85 269 bei plano rengėjui.

 

Sklypui, kurio adresas - Ilgabradų k. Nr. 2, Šilų sen., Jonavos r., plotas – 0.3695 ha.

Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise priklausančių pastatų, nustatant paskirtį – Kitą (gyvenamiesiems objektams statyti ir eksploatuoti).

Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2012-06-05 iki 2012-08-13 planavimo organizatoriaus Algirdo Vaitekaičio įgaliotam asmeniui Nerijui Jusevičiui, tel. 8 699 63 987 bei plano rengėjui.

 

Sklypams (kad. Nr. 4628/0016:0007;-8;-9, bendras plotas – 0.1769 ha), esantiems Bijūnų g. 2;-4;-6, SB „Stumbras", Stoškų k., Šilų sen.

Planavimo tikslas – nekeičiant esamos žemės ūkio (sodų) paskirties parengti žemės sklypų ribų pakeitimą (perdalijimą), kai žemės sklypas Nr. 8 padalijamas į dvi dalis ir jos, nesuformavus atskiro sklypo, sujungiamos su gretimais sklypais Nr. 7 ir 9.

Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2012-06-05 iki 2012-08-13 planavimo organizatorei Irenai Eugenijai Jucienei, tel. 8 682 19 075 bei plano rengėjui.

 

Sklypui (kad. Nr. 4628/0016:0402, bendras plotas – 0.1171 ha), esančiam Alyvų g. 52, SB „Stumbras", Stoškų k., Šilų sen.

Planavimo tikslas – nekeičiant esamos žemės ūkio (sodų) paskirties prie nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo suformuoti ir prijungti du besiribojančius įsiterpusios žemės sklypus (0.0080 ha ir 0.0307 ha ploto).

Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2012-06-05 iki 2012-08-13 planavimo organizatorei Ninai Barbaraušienei, tel. 8 610 36 878 bei plano rengėjui.

 

Sklypui (kad. Nr. 4608/0040:0022, bendras plotas – 0.0715 ha), Klevų g. 2, SB „Posūkis I", Krėslynų k., Užusalių sen.

Planavimo tikslas – nekeičiant esamos žemės ūkio (sodų) paskirties prie nekilnojamo turto registre įregistruoto žemės sklypo suformuoti ir prijungti besiribojantį įsiterpusios žemės sklypą (0,0115 ha ploto).

Pasiūlymus bei pastabas galima teikti visą planavimo laikotarpį nuo 2012-06-05 iki 2012-08-13 planavimo organizatorei Romaldai Smetonienei, tel. 8 673 17 159 bei plano rengėjui.

 

Susipažinti su parengtais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais galima viešos ekspozicijos metu nuo 2012-06-05 iki 2012-08-13. Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079. Viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, viešas susirinkimas - 2012-08-03 13.00-15.00 val. adresu: Žeimių g. 13, Jonava.

Planavimo rengėja - Jurgita Jokubauskytė, Panerių g. 29-104, Jonava 55187. UAB GEOPOLIUS Tel. 8 685 04 169, el. paštas: geopolius@gmail.com