Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA

 

Pradėtas rengti tarp sklypų Fabriko g. 6 ir Fabriko g. 10, Jonavoje, įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto iki 0,06 ha prijungimo prie besiribojančio žemės sklypo Fabriko g. 6 (kad. Nr. 4610/0018:1) planas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr.1124 patvirtintu "Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose" tvarkos aprašu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, Algirdas Petrauskas ir Antanas Petrusevičius informuoja apie pradedamą rengti laisvos valstybinės žemės ploto prijungimo prie besiribojančio žemės sklypo Fabriko g. 6 (kad. Nr. 4610/0018:1) 0.8 ha žemės sklypo planą. Planavimo tikslas: prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie besiribojančio sklypo Fabriko g. 6 (4610/0018:1) Jonavoje.

Planavimo pagrindas:Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 15 d. įsakymas Nr.13B-313 ,,Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo".

Planavimo iniciatorius(ai):  Algirdas Petrauskas, Antanas Petrusevičius, Fabriko g. 6, Jonavoje.

Su planu galima susipažinti:plano rengėjo patalpose, Sodų g.37A-87, Jonava, tel. 8 687 960 64, bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Žeimių g. 13, Jonavoje, nuo 2011-05-02 iki 2011-05-16.