Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informacija

PLANAVIMO PAGRINDAS: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2010-03-05 sutartis Nr. 10/03-158.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Romualdas Naskauskas gyv. Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., tel.: 8 619 96839, Povilas Naskauskas gyv. Šiaurės pr. 13-36, Kaunas, tel. 8 682 59171.
PLANO RENGĖJAS: UAB "Archisetus", A. Goštauto g. 8 — 216, LT-01108 Vilnius, tel.: 8 652 11970, el. paštas: archisetus@gmail.com.
PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos raj.
PLANAVIMO TIKSLAS: Žemės sklypų (kad. Nr. 4608/0009:312, kad. Nr. 4608/0009:314, kad. Nr. 4608/0009:28) Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., sujungimo, padalijimo į sklypus: keturių sklypų, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai detalusis planas.
Projekto derinimas ir svarstymas su visuomene bendrąja tvarka.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2010-09-20 iki 2010-10-18 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją.
DETALIOJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA VYKS: Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, (IV a. foje), Jonavoje LT-55158, nuo 2010 m. spalio mėn. 5 d. iki  spalio mėn. 18 d.
Informacija skelbiama Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos".
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.
VIEŠAS SPRENDINIŲ SVARSTYMAS: 2010 m. spalio mėn. 19 d. nuo 11 iki 12 val. Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13 (IV a. foje), Jonavoje LT-55158.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ar rengėjui. Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.