Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Planavimo pagrindas – Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2011 m. lapkričio 28 d., Nr. 7A-49-(003/11).

Planavimo tikslai:žemės sklypų suformavimas prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų (P. Vaičiūno g. 2A, 2B, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Chemikų g. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57) bei kitų teritorijų, esančių planuojamame kvartale (želdynai, infrastruktūra), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius -Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 613 94, faks. (8 349) 500 12.

Detaliojo plano rengėjas –UAB ,,Šiltas namas", Trimitų g. 6-38, LT-09318 Vilnius. Informacija teikiama tel.  8 679 92 646, 8 612 98 488, el. paštas: info@detalus.lt

Planavimo darbų programa. Numatomi rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis. Preliminarus darbų atlikimo terminas - planavimo pradžia – 2012 m. II ketvirtis, pabaiga – 2013 m. I ketvirtis. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Detalusis planas rengiamas, svarstomas su visuomene, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.