Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190; Žin., 2010, Nr. 78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą Šventosios valstybinio ichtiologinio draustinio ribųspecialiojo plano  (esamo draustinio ribų korektūros) sprendinius.

Planavimo pagrindas:Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2010 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. V-229.

Planavimo organizatorius–Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

Plano rengėjas– VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Supažindinimas su Šventosios valstybinio ichtiologinio draustinio ribų specialiojo plano  (esamo draustinio ribų korektūros) sprendiniais vyks nuoš. m. lapkričio 14 d. iki gruodžio 15 d. Pastabas bei pasiūlymus bus galima pareikšti raštu ekspozicijos vietoje esančiame pasiūlymų registracijos žurnale. Pasiūlymus taip pat galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Šventosios valstybinio ichtiologinio draustinio ribų specialiojo plano (esamo draustinio ribų korektūros) sprendinių grafinė dalis bus eksponuojama nuo lapkričio 24 d.Jonavos rajono savivaldybės (Žeimių g. 13, Jonava) IV a. hole. Su sprendinių tekstine dalimi bus galima susipažintiJonavos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikosskyriuje 428 kab. Pasiūlymai priimami visą supažindinimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Viešas susirinkimas vyks 2011 m. gruodžio 15 d. 11.00 val. Jonavos rajono savivaldybės posėdžių salėje II a. (Žeimių g. 13, Jonava).

Kadangi specialusis planas skirtas teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo nebuvo atlikta.

Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą prašymą) gavimo dienos.