Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ ŽEIMIŲ SENIŪNIJOJE

Vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) bei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr.33-1190; 2010, Nr. 78-4010), informuojame apie pradedamus rengti Jonavos rajono savivaldybėje Žeimių seniūnijoje valstybinės reikšmės miškuose esančių naujai steigiamų saugomų teritorijų– valstybinių miško genetinių draustinių (paveldo objektų) ribųspecialiuosius planus.

Planavimo tikslas – parengti, suderinti ir patvirtinti valstybinių miško genetinių draustinių (paveldo objektų) ribų planus.

Planavimo organizatorius– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt

Planų rengėjas– VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72,el. paštas: krastotvarka@vzf.lt

Darbų terminai – 2011-11-05 – 2013-05-31.

Su specialiųjų planų darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www. vstt.lt.

Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, rengėjui. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datą, visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.