Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ IŠORŲ K. TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ

Informuojame, kad yra rengiama „Jonavos r., Užusalių sen., Išorų k. teritorijos detalusis planas" koncepcija.

Detaliojo plano rengimo tikslai:nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo ir užstatymo reikalavimus - užstatymo, viešųjų bei privačių erdvių, socialinės infrastruktūros, želdynų išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus, numatomo užstatymo fizinius parametrus, principinius sklypų ribų ir plotų nustatymo reikalavimus. Suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams įrengti. Nustatyti gatvių kategorijas ir raudonąsias linijas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimas Nr. 1 TS-177 „Dėl kaimų teritorijų detaliųjų planų rengimo".

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 613 94, faks. (8 349) 500 12, el. paštas savivaldybe@jonava.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archstudija", Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 1297, faks. (8 5) 260 7830; el. paštas info@archstudija.lt, www.archstudija.lt.

Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu www.jonava.lt /Detalieji planai/.

Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas: 2011 m. I ketvirtis - 2012 m. I ketvirtis.

Detaliojo plano koncepcija viešai eksponuojamanuo 2012 m. sausio 16 d. iki 2012 m. sausio 30 d. (imtinai) ) Jonavos rajono savivaldybėje (Žeimių g. 13, Jonava) informaciniame stende (IV a.), Užusalių seniūnijos patalpose, informaciniame stende (Taikos g. 30, Užusalių k., Jonavos r.), taip pat Jonavos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.jonava.lt /detalieji planai/ ir UAB „Archstudija" patalpose (Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius).

          Viešas gyventojų susirinkimas vyks nuo 2012 m. sausio 30 d. 16.00 val. Užusalių seniūnijos patalpose (Taikos g. 30, Užusalių k., Jonavos r.).

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl projekto sprendinių teikiami raštu per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui nurodytais adresais.

Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.