Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS R., UŽUSALIŲ SEN., IŠORŲ K., DETALŲJĮ PLANĄ

 

Informuojame, kad pradedamas rengti „Jonavos r., Užusalių sen., Išorų k., teritorijos detalusis planas".

Detaliojo plano rengimo tikslai:nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo ir užstatymo reikalavimus: užstatymo, viešųjų bei privačių erdvių, socialinės infrastruktūros, želdynų išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus, numatomo užstatymo fizinius parametrus, principinius sklypų ribų ir plotų nustatymo reikalavimus. Suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams įrengti. Nustatyti gatvių kategorijas ir raudonąsias linijas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2010-05-27 sprendimas Nr. 1 TS-177 „Dėl kaimų teritorijų detaliųjų planų rengimo".

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8~349) 61394, faks. (8~349) 50012, el. paštas savivaldybe@jonava.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archstudija", Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel. (8~5) 2101297, faks. (8~5) 2607830; el. paštas info@archstudija.lt, www.archstudija.lt.

Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu WWW.jonava.lt /Detalieji planai/.

Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl projekto sprendinių teikiami raštu per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui nurodytais adresais.

Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas: 2011 m. I ketvirtis - 2012 m. I ketvirtis.

Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu, jo eksponavimą ir viešą svarstymą informuosime papildomai.