Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DAIGUČIŲ K. SPECIALŲJĮ PLANĄ

Informuojame, kad pradedamas rengti VšĮ "Grunto valymo technologijos" grunto valymo aikštelės žemės sklype (kad. Nr.4615/0006:12) Daigučių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav., sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialusis planas.

Specialiojo plano rengimo pagrindas - Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-22 sprendimas Nr.1TS-324 "Dėl sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimo".

Planavimo tikslai - naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens biologinio valymo aikštelės sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas.

Planuojama teritorija - VšĮ "Grunto valymo technologijos" naudojamas 10,5 ha ploto žemės sklypas (kad. Nr.4615/0006:12), esantis Daigučių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav.

Planavimo organizatorius - VšĮ "Grunto valymo technologijos" direktorius Rapolas Liužinas, Antakalnio g. 42, Vilnius, tel. (8 5) 268 5301.

Specialiojo plano rengėjas - UAB "Pajūrio planai", Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faksas (8 46) 412 418, mob. tel. 8 698 08 831.

Specialusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - iki 2012 m. II ketvirčio.

Konsultavimosi etapo metu yra numatomas minėto žemės sklypo (kad. Nr.4615/0006:12) Daigučių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav., parengto specialiojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2011 m. gruodžio 27 d., o vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. sausio 9 iki sausio 21 d. imtinai darbo dienomis VšĮ "Grunto valymo technologijos" Jonavos skyriaus pastate,  Daigučių k. 1, Kulvos sen., Jonavos r. sav. Nurodytu adresu 2012 m. sausio 23 d.  10.00 val. vyks projekto viešas svarstymas.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama tel. 8 698 08 831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.