Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI 1,3775 HA PLOTO ŽEMĖS SKLYPO ČIČINŲ K., KULVOS SEN., JONAVOS R., DETALŲJĮ PLANĄ

     Informuojame,  kad  pradedamas  rengti  1,3775 ha  ploto  žemės  sklypo  (kadastrinis  Nr. 4605/0004:44) Čičinų k., Kulvos sen., Jonavos r., detalusis  planas.

     Planavimo  tikslas – Žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos),teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

     Plano  rengimo  terminas - 2012 m. antras  -  2012  m. ketvirtas ketvirčiai. 

     Planavimo  organizatorius – Mindaugas Visokinskas gyv. Ašigalio g. 29-1, Kaune, atstovaujamas Ingos Buinevičienės (2012-03-02 įgaliojimas Nr. ZB-440), gyv. Ateities g. 6, Čičinų k., Kulvos sen., Jonavos r. (pagal  detaliojo  planavimo  organizatoriaus  teisių  ir  pareigų  perdavimo  2012-03-22  sutartį  Nr.12/03-135 su   Jonavos rajono savivaldybės  administracijos  direktoriumi). Tel.8 647 547 54.

     Plano  rengėjas – UAB  „Pastogė"  K.  Donelaičio  g.  2 - 120,  Kaunas,  tel. (8 37) 207 663. Projekto  vadovas  Julius  Zonys. Tel. 8 614 468 98.

     Planavimo  pasiūlymus  galima  teikti  raštu  planavimo  organizatoriui  ir  plano  rengėjui nurodytais  adresais.

     Apie parengto detaliojo plano svarstymą su visuomene, besiribojančių su planuojamu sklypu savininkams ir valdytojams bus pranešta registruotais laiškais ir paskelbta vietinėje spaudoje bei savivaldybės  internetiniame puslapyje.

 

 

Planavimo  organizatorius                                                                               Inga  Buinevičienė