Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE PARENGTUS ŽEIMIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIUS

Jonavos rajono savivaldybės adminstracija informuoja apie Žeimių miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Su bendrojo plano sprendiniais galima susipažinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, 428 kab. (Žeimių g. 13, Jonava) nuo 2012 m. vasario 7 d.

Dokumentai nuo 2012 m. vasario 7 d. iki 2012 m. kovo 7 d. bus viešai eksponuojami Jonavos rajono savivaldybės administracijosIV aukšto skelbimų lentoje (Žeimių g. 13, Jonava), Žeimių seniūnijos skelbimų lentoje (Kauno g. 47, Žeimių mstl.), internetinėje svetainėje: www.jonava.lt /Bendrieji planai/

Bendrojo plano sprendinių viešojo supažindinimo su visuomene susirinkimas įvyks 2012 m. kovo 7 d. 14.00 val. Žeimių seniūnijoje (Kauno g. 47, Žeimių mstl.).

Žeimių miestelio teritorijos bendrojo plano tikslai:

1. Suformuoti Žeimių miestelio teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus.

2. Tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją.

3. Numatyti priemones užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybei gerinti, formuoti bendrojo naudojimo želdynų sistemą.

4. Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą.

5. Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus.

6. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

7. Rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai.

8. Nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus.

9. Nustatyti teritorijoje galimas veiklos rūšis, teritorijos naudojimo ir užstatymo tipą.

10. Numatyti Žeimių miestelio teritorijos ribų keitimą.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel.: (8 349) 538 21, faks.: (8 349) 500 12, el. paštas: savivaldybe@jonava.lt      Informaciją teikia: Jolanta Daunorienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 349) 538 21, el. paštas: jolanta.daunoriene@jonava.lt

Bendrojo plano rengėjas: KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, Kaunas LT-44405, tel.: (8 37) 451 372, el. paštas: krastotvarka@asi.ltProjekto vadovas: arch. Evaldas Ramanauskas.

Planavimo pasiūlymus ir pastabas dėl Žeimių miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešojo supažindinimo su visuomene susirinkimo pabaigos.