Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TERITORIJOS, ESANČIOS TARP VYTAUTO, BIRUTĖS, PREZIDENTO, PANERIŲ GATVIŲ JONAVOS MIESTE, DETALŲJĮ PLANĄ

     

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą teritorijos, esančios tarp Vytauto, Birutės, Prezidento, Panerių gatvių Jonavos mieste, detalųjį planąbei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

Planavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimas Nr. 1 TS-355 "Dėl detaliųjų planų rengimo".

Su planavimo darbų programa galima susipažinti www.jonava.lt/Detalieji planai/

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel.: (8 349) 613 94, faks.: (8 349) 500 12, el. p. savivaldybe@jonava.lt

Plano rengėjas:UAB „Dujų sfera", Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: (8 37) 759 028, faks.: (8 37) 452 532, el. p. dujusfera@delfi.lt

Planuojamos teritorijos adresas: teritorija (apie 4,30 ha) tarp Vytauto, Birutės, Prezidento, Panerių gatvių Jonavos mieste ir gretimybės.

Planavimo tikslai:žemės sklypų suformavimas prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų (Birutės g. 4A, 6, 8, Prezidento g. 18, Panerių g. 15, 17, 19, 21, 23) bei kitų teritorijų, esančių planuojamame kvartale (želdiniai, infrastruktūra) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012-02-03 iki 2012-03-05 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją.

Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks:Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13 (IV a. fojė), Jonavoje LT-55158, nuo 2012-02-20 iki 2012-03-05.

Informacija skelbiama Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos".

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima: planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

Viešas sprendinių svarstymas vyks:2012-03-05 nuo 16.00 iki 17.00 val. Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13 (II a. salėje), Jonavoje LT-55158.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui. Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.