Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO ŽEMĖS SKLYPO UKMERGĖS G. 11, JONAVOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS

Informuojame,  apie  galimybę  susipažinti  su  parengto  žemės  sklypo  (kadastrinis  Nr. 4610/0017:45) Ukmergės g. 11, Jonavoje, detaliojo  plano  sprendiniais.

     Planavimo  tikslas – Žemės sklypoteritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (kieto kuro saugyklos statybai), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.

          Planavimo  organizatorius – AB „Jonavos šilumos tinklai",Klaipėdos g. 8, Jonava (pagal  detaliojo  planavimo  organizatoriaus  teisių  ir  pareigų  perdavimo  2012-04-06  sutartį  Nr.12/03-174 su   Jonavos rajono savivaldybės  administracijos  direktoriumi). Tel. (8 349)  521 89.

     Plano  rengėjas – UAB  „Pastogė"  K.  Donelaičio  g.  2 - 120,  Kaunas,  tel. (8 37) 2076 63. Projekto  vadovas  Julius  Zonys. Tel. 8 614 468 98.

     Viešas  svarstymas – Su parengtu detaliojo planavimo projektu galima susipažinti nuo 2012 – 08 – 10  iki  2012 – 09 – 06 (imtinai)  AB ,,Jonavos šilumos tinklai". Pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nurodytais adresais iki viešo susirinkimo ir jo metu.

     Parengto detaliojo planavimo projekto vieša ekspozicija vyks Jonavos rajono savivaldybės patalpose (ketvirtame aukšte) nuo 2012- 08-24  iki  2012-09-06 (imtinai). Viešas susirinkimas vyks 2012-09-06  1300  val. Jonavos rajono savivaldybės patalpose Žeimių g. 13, Jonavoje (antrame aukšte).

     Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųstiKauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo, registruotu laišku nusiųsto atsakymo į jų pasiūlymus, įteikimo dienos.

     Žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojus bei naudotojus, kurių turtas yra planuojamo sklypo teritorijoje arba betarpiškai ribojasi su sklypu, apie savo gyvenamąją (buveinės) vietą, jeigu ji neatitinka deklaruojamos, prašome pranešti raštu projekto vadovui.

 

 

 

 

Planavimo  organizatorius                                                                               Alfredas  Sadzevičius