Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

DĖL TERITORIJOS, ESANČIOS TARP J. RALIO, J. BASANAVIČIAUS, VYTAUTO GATVIŲ IR VYTAUTO SKG., JONAVOS MIESTE, DETALIOJO PLANO SKELBIMO

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą teritorijos, esančios tarp J. Ralio, J. Basanavičiaus, Vytauto gatvių ir Vytauto skg., Jonavos mieste, detalųjį planą.

Planavimo pagrindas:Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimas Nr. 1 TS-355 "Dėl detaliųjų planų rengimo".

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų suformavimas prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų (J. Ralio g. 8, 10, 12, Vytauto g. 4)bei kitų teritorijų, esančių planuojamame kvartale (želdiniai, infrastruktūra), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2012-06-22 iki 2012-07-24 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-07-10 iki 2012-07-24 Jonavos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Žeimių g. 13, Jonava (IV a. esančioje skelbimų lentoje). 

Viešas susirinkimas vyks 2012-07-25 10.00 val. Jonavos rajono savivaldybės II a. salėje, Žeimių g. 13, Jonava.

Planavimo terminai:planavimo pradžia -2011 m. III ketvirtis, pabaiga – 2012 m. IV ketvirtis.

Teritorijų planavimo dokumentų projektų grafinė ir tekstinė dalys:detalusis planas rengiamas 3 egzemplioriais analoginėmis ir skaitmeninėmis formomis.

Planavimo dokumentų rengimo etapai: parengiamasis, detaliojo plano rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į plano rengėją.

Planavimo organizatorius:Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel.: (8 349) 613 94, faks.: (8 349) 500 12, el. paštas: savivaldybe@jonava.lt   

Detaliųjų planų rengėjas: UAB ,,Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, tel. (8 37) 759 028, faks. (8 37)  452 532, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjui. Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.