Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

APIE PRADEDAMĄ RENGTI JONAVOS DIDŽIŲJŲ PREKYBOS, PASLAUGŲ ĮMONIŲ IR PRAMOGŲ CENTRŲ IŠDĖSTYMO SPEC. PLANO PAKEITIMO SPECIALŲJĮ PLANĄ

Informuojame, kad pradedamas rengti Jonavos miesto didžiųjų prekybos, paslaugų įmonių ir pramogų centrų išdėstymo specialiojo plano pakeitimo, patvirtinto 2010 m. sausio 28 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1TS-23, specialusis planas. Specialiojo plano rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr.1 TS-114 "Dėl Jonavos miesto didžiųjų prekybos, paslaugų įmonių ir pramogų centrų išdėstymo specialiojo plano pakeitimo rengimo". Planavimo tikslas – užtikrinti Jonavos miesto teritorijos darnaus vystymo raidą ir jos perspektyvą, tausojant gamtos ir kultūros išteklių panaudojimą ir visų planuojamos teritorijos gyventojų optimalų poreikių tenkinimą. Pakeisti Jonavos miesto didžiųjų prekybos, paslaugų įmonių ir pramogų centrų išdėstymo specialiojo plano, patvirtinto 2007 m. kovo 1 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1TS-42, pakeitimą, patvirtintą 2010 m. sausio 28 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1TS-23, numatant žemės sklypo (kad. Nr.4610/0010:48) Žemaitės g.3, Jonavoje, teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos reikalavimus prekybos centro statybai, kurio bendras plotas - iki 2000  kv. m. Rengimo terminas - 2012 III ketv. /2013 I  ketv.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 613 94, el.paštas: savivaldybe@jonava.lt

Specialiojo plano rengėjai – UAB "JAS",  į/k 132816735. Adresas:  Kęstučio g. 46a-1, Kaunas.

Tel./faks. (8 37) 320 396, PV J.Juozaitienė, tel. 8 698 42 431, el. paštas: [email protected]; [email protected]; mantas.burokas@lidl.lt.

Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui  bei specialiojo plano rengėjui. Apie specialiojo plano viešą svarstymą informuosime papildomai.