Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

APIE PARENGTĄ TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PARKO, PREZIDENTO, BIRUTĖS, VYTAUTO G., JONAVOS M., DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie  bendrąja tvarka parengtą  teritorijos (apie 1,7 ha), esančios tarp  Parko, Prezidento, Birutės, Vytauto gatvių Jonavos mieste detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo procedūras.

PLANAVIMO PAGRINDAS:Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimas Nr. 1 TS-355, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-28 įsakymas Nr. 13B–387 dėl planavimo darbų programos patvirtinimo ir Detaliojo plano planavimo darbų programa, 2011-03-21 planavimo sąlygų sąvadas Nr. Nr 7A-47-003/10) detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Su darbų programa galima susipažinti www.jonava.lt /Detalieji planai/

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 613 94, faks.(8 349) 500 12, el. paštas: savivaldybe@jonava.lt.

PLANO RENGĖJAS:UAB "Archisetus", A.Goštauto g. 8-412b, LT-01108 Vilnius; tel.: 8 652 11 970; el.paštas: archisetus@gmail.com.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS:teritorija (apie 1,7 ha), esanti tarp  Parko, Prezidento, Birutės, Vytauto gatvių Jonavos mieste.

PLANAVIMO TIKSLAI:žemės sklypų suformavimas prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų (Parko g. 1, 3, 5, 7 ir 7A-garažai)  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2011-11-17 iki 2011-12-16 pas planavimo organizatorių arba plano rengėją.

DETALIOJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA VYKS: Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13 (IV a. fojė), Jonavoje LT-55158, nuo 2011 m. gruodžio 2 d. iki  gruodžio 16 d.

Informacija skelbiama Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos".

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima:planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

VIEŠAS SPRENDINIŲ SVARSTYMAS:2011 m. gruodžio 19d. nuo 17.00 iki 18.00 val. Jonavos rajono savivaldybėje,Žeimių g. 13(II a. salėje), Jonavoje LT-55158.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatorių įgaliotam atstovui arba rengėjui. Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.