Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

APIE GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ JAUGELIŠKIŲ K. DETALIOJO PLANAVIMO PROJEKTO SPRENDINIAIS

                                          

Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtų žemės sklypų (kadastrinis  Nr. 4628/0002:572, 4628/0002:160, 4628/0002:161), Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo  planavimo  projekto sprendiniais.

Planavimo  tikslas – 1. Žemės sklypo (kad. Nr.4628/0002:572)padalijimas į du sklypus. 2. Žemės sklypų (kad. Nr.4628/0002:160 ir kad. Nr.4628/0002:161)sujungimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). 3. Sujungto sklypo padalijimas į tris sklypus, prie vieno iš jų prijungiant padalyto sklypo (kad. Nr.4628/0002:572)dalį. 4. Naujai suformuotų žemės sklypų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamento nustatymas pagal Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Planavimo  organizatorius – Elena Butrimavičienė, Stanislovas Butrimavičius, gyv. Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r., tel. 8 687 42 588 (pagal  2011-03-29 detaliojo  planavimo  organizatoriaus  teisių  ir  pareigų  perdavimo sutartį  Nr.11/03-168  su  Jonavos  rajono savivaldybės  administracijos  direktoriumi).

Plano  rengėjas – UAB  „Pastogė",  K.  Donelaičio  g.  2 - 120,  Kaunas,  tel. 8 614 46 898. Projekto  vadovas -  Julius  Zonys.

Viešasis svarstymas – su parengtu detaliojo planavimo projektu galima susipažinti nuo 2012 m.sausio 2 iki  30 d.(imtinai) Šilų seniūnijoje. Pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nurodytais adresais iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Parengto detaliojo planavimo projekto vieša ekspozicijavyks Šilų seniūnijos patalpose nuo 2012m.sausio 16 iki 30 d.(imtinai). Viešas susirinkimas vyks 2012 m. sausio 30 d. 16.00 val. Šilų seniūnijoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai planavimo sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo registruotu laišku nusiųsto atsakymo į jų pasiūlymus įteikimo dienos.

Žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojus bei naudotojus, kurių turtas yra planuojamojo objekto teritorijoje, apie savo gyvenamąją (buveinės) vietą, jeigu ji neatitinka deklaruojamos, prašome pranešti raštu projekto vadovui.

 

Projekto vadovas Julius ZONYS