Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

SKELBIAMAS KONKURSAS REGIONINIO TAPATUMO STIPRINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

                  Švietimo mainų paramos fondas, įgyvendindamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK(„Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), skelbia supaprastintą viešąjį pirkimo konkursąregioninio tapatumo stiprinimo programos įgyvendinimo savivaldybėse paslaugoms pirkti. Ši programa yra viena iš projekte numatytų pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programų, įgyvendinamų savivaldybėse.
                  Regioninio tapatumo stiprinimo programa skirta plėtoti vaikų gebėjimus atpažinti savo etnokultūrinio (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija) regiono ypatumus, puoselėti ir saugoti kultūros paveldą, ugdyti tautiškumą ir patriotiškumą bei pagarbą ir toleranciją kitų šalia gyvenančių tautų tradicijoms. Taip pat programa siekiama ugdyti vaikų pilietiškumo, socialines ir komunikavimo kompetencijas bei skatinti švietimo įstaigų, vietos bendruomenių, etnokultūrinį paveldą puoselėjančių organizacijų bei muziejų bendradarbiavimą.
                  Preliminari pasiūlymų pateikimo data - 2011 m. kovo 7 d. 10 val.
                 
Supaprastinto atviro pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) programų įgyvendinimo savivaldybėse paslaugų pirkimo konkurso sąlygos paskelbtos 2011 m. vasario 9 d. leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai", Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei projekto tinklapyje http://www.tapk.lt/.
                  2011 m. vasario 16 d.bus paskelbtas supaprastintas atviras viešasis pirkimo konkursas vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo programųįgyvendinimo savivaldybėse paslaugoms pirkti. Tolesnė informacija pateikiama projekto tinklapyje http://www.tapk.lt/.
                  Šia programa siekiama skatinti vaikų savanorišką veiklą, ugdyti pozityvų požiūrį į savanorystę kaip svarbią pilietinės visuomenės vertybę, ugdyti vaikų gebėjimus identifikuoti aktualias visuomenei ir vietos bendruomenei problemas ir prisiimti atsakomybę už jų sprendimą.
                  Preliminari pasiūlymų pateikimo data - 2011 m. kovo 14 d. 10 val.
                 
Susidomėjusius kviečiame dalyvauti 2011 m. vasario 18 d. 13 val.Švietimo aprūpinimo centre (ŠAC), Geležinio Vilko g. 12, Vilniuje, organizuojamame konsultaciniame seminare potencialiems konkurso dalyviams. Renginyje vietų skaičius ribotas. Registruotis į renginį prašome šiuo adresu: www.smpf.lt/registracija3 iki vasario 17 d. 10.00 val.
                  
Norinčius gauti informaciją apie projekto TAPK skelbiamus pirkimus, kviečiame prenumeruoti naujienas http://www.tapk.lt/.