Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) KONKURSAS

Vidaus reikalų ministerija, siekdama nustatyti geriausią 2010 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektą (programą), skelbia konkursą.

Konkurse gali dalyvauti 2010 m. vykdytas (baigtas vykdyti arba tebevykdomas) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas, atitinkantis vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97 patvirtintų konkurso nuostatų nustatytus reikalavimus ir Vidaus reikalų ministerijos šiais metais skelbiamas konkurso temas:

1.           Viešosios tvarkos ir gyventojų saugumo užtikrinimas bendradarbiaujant suinteresuotiems partneriams (savivaldybei, policijai, visuomenei ir kt.);

2.           Vaikų ir jaunimo informuotumo apie socialines grėsmes (žalingus įpročius, nesaugumo veiksnius gatvėje ir namuose, grėsmes internete ir kt.) didinimas ir šių grėsmių prevencija.

Konkurso nuostatai paskelbti „Valstybės žiniose" (2005, Nr. 48-1602, pataisymai – 2007,          Nr. 10-401 ir 2011, Nr. 7-258)ir Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (http://www.vrm.lt/index.php?id=1045).

Konkursui projektus gali pristatyti asociacijos (nevalstybinės organizacijos), valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai ir bendruomenės. Vieno rengėjo konkursui pristatomų projektų skaičius neribojamas.

Projektai konkursui turi būti pristatyti iki 2011 m. kovo 1 d. (imtinai), pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentui (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 5 lapų apimties paraišką, (1 egz.) ir jos elektroninę kopiją kompiuterinėje laikmenoje užklijuotame ir užantspauduotame voke, parengtą pagal konkurso nuostatuose nustatytus reikalavimus, nurodant konkurso temą, pagal kurią teikiamas projektas, projekto pavadinimas, projekto rengėjo pavadinimas ir adresas. Taip pat galima pateikti papildomą medžiagą.

Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos kriterijus:

1. Projektu siekiama spręsti gyvenamosios vietovės bendruomenei, savivaldybei, regionui ar šaliai aktualią problemą.

2. Projekto rengėjo, valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, asociacijos ar mokslo ir studijų institucijos atliktas projekto efektyvumo įvertinimas, akivaizdūs projekto vykdymo rezultatai, jų teigiamas poveikis visuomenės saugumui.

3. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę.

4. Projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams.

5. Projekto naujoviškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Konkursą laimėjusio projekto rengėjui bus paskirta premija. Kitiems konkurso dalyviams gali būti paskirtos paskatinamosios premijos arba įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.

             

Išsamesnė informacija teikiama:

tel.: (8 5) 271 8322, 271 8510, el. p.: sonata.mickute@vrm.lt, ernestas.trunovas@vrm.lt