Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Mokesčių pakeitimai nuo 04 01

 

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

 

Siekiant bendradarbiauti su savivaldybių institucijomis ir valstybinėmis įstaigomis teikiant operatyvią informaciją mokesčių mokėtojams apie mokesčių įstatymų ir juos reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus informuojame apie esminius įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir (arba) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko įsakymų, reglamentuojančių mokesčių mokėjimą, pakeitimus 2011 m. balandžio 1 dienai.

 

Kasos aparatai

 

Dėl LR Vyriausybės 2002-08-13 nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2011, Nr.33-1543) nustatė, kad nuo 2011-04-01:
- Nereikalaujama naudoti kasos aparatų ir pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų: ne patalpose (lauke) įrengtose prekybos vietose. Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama alumi (išskyrus šio Aprašo 10.5 ir 10.7 punktuose nurodytus atvejus), apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi (10.16 punktas).
- Naudoti kasos aparatų nereikalaujama, kai kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas arba bilietas: ne patalpose (lauke) įrengtose paslaugų teikimo vietose (turgavietėse jų administratorių nustatytiems mokesčiams priimti, nesaugomose automobilių stovėjimo aikštelėse, turto nuomos (dviračių, valčių ar kito turto nuomos ir panašiai) bei viešuosiuose tualetuose (11.3 punktas).
 

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

 

 • 2011-03-09 priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-30 „Dėl VMI prie FM viršininko 2009-10-30 įsakymo Nr.VA-78 ,,Dėl VMI prie FM administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2011, Nr. 31-1481). Įsakymu atsisakoma apribojimo, kad privalomojo sveikatos draudimo įmokos gali būti sumokamos iš anksto tik už einamuosius kalendorinius metus (į kitus mokestinius metus įmokos buvo neperkeliamos). Privalomojo sveikatos draudimo įmokas gyventojas gali sumokėti ne tik už einamuosius, bet ir už ateinančius mokestinius metus.

 

Turto deklaravimas

 

 

Gyventojų pajamų mokestis

 

 • VMI prie FM  paskelbė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (tolaiu GPMĮ) 20 straipsnio 7 dalies komentaro naują redakciją (skaityti).
 • VMI prie FM  parengė GPMĮ 6 str. 3 dalies apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) pakeitimą (skaityti).
 • VMI prie FM  parengė GPMĮ 9 straipsnio apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) papildymą (skaityti).
 • VMI prie FM  parengė GPMĮ 18 str. 13 dalies komentarą (apibendrintą paaiškinimą)(skaityti).

 

 • VMI prie FM, siekdama palengvinti Metinės pajamų deklaracijos GPM308 pildymą už 2010 metus gyventojams, parengė santrauką, kurioje paaiškinta kaip pildyti deklaracijos laukelius, susijusius su privalomojo sveikatos draudimo įmokomis. Gyventojai Metinę pajamų deklaraciją GPM308 turi teikti tik tokiu atveju, jeigu jiems tokia prievolė yra dėl gyventojų pajamų mokesčio.Šią informaciją gyventojai galės rasti ir EDS‘e (skaityti).
 • VMI prie FM  paaiškino, kaip apskaičiuojamos ir deklaruojamos iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomos ir (ar) pardavimo veiklos 2010 m. mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) pajamos (skaityti).
 • Nuo 2011-04-01 įsigalioja LR Vyriausybės 2011-03-16 nutarimas Nr. 298 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr.1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo. Pakeista: Nutarimo 2.5.2-2.5.3 punktai, 2.6 punktas; Taisyklių 19 punktas; Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo 3.2 punktas ir 3-1.2 punktas. Pakeitimai susiję su sąvokos „prekyvietė" keitimu į sąvoką „turgavietė" (Žin., 2011-03-19, Nr. 33-1544).

 

Pridėtinės vertės mokestis

 

VMI prie FM parengė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo:

 • 68 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą (skaityti);
 • 35 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą (skaityti);
 • 9 straipsnio 1, 2 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą (skaityti);
 • 45 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą (skaityti);
 • 79 straipsnio 1 dalies 1 punkto 2, 3, 5, 7, 8, 10 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą (skaityti).

 

 • VMI prie FM atsižvelgdama į Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas įsigaliojusias nuo 2011 metų atnaujino leidinį „Atmintinė vežėjams apie pridėtinės vertės mokestį";
 • VMI prie FM pateikė leidinio atnaujinimą dėl PVM neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos. Paaiškinama kokios paslaugos priskiriamos neapmokestinamoms sveikatos priežiūros paslaugoms (skaityti čia: );
 • VMI prie FM paaiškina įmonių, dalyvaujančių Europos Sąjungos lėšomis remiamose vaisių (daržovių) ir/ar pieno bei jo gaminių vartojimo skatinimo mokyklose programose, mokiniams neatlygintinai išdalinto pieno ir/ar vaisių (daržovių) apmokestinimo PVM bei PVM atskaitos klausimus (skaityti čia: 1, 2).

 

 • Pakeistos Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003-05-06 įsakymu Nr. V-140 (Žin., 2011, Nr. 37-1791), ir 6.4 punktas išdėstytas taip: „6.4. metinėje PVM deklaracijoje ir prieduose nurodomos sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi litu; nurodomi procentai apvalinami iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus (pvz., 20,3 procentų laikomi 21 procentu)".
 • Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29 (Žin., 2011, Nr. 37-1792) ir 12.4 punktas išdėstytas taip: „12.4. formose (išskyrus FR0617 formos papildomą lapą FR0617P formą) nurodomos sumos apvalinamos iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi litu; nurodomi procentai apvalinami iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus (pvz., 20,3 procentų laikomi 21 procentu)".

 

Pelno mokestis

 

 • VMI prie FM paaiškina Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies nuostatų dėl leidžiamiems atskaitymams priskiriamų sumų, nuo kurių skaičiuojamos individualios įmonės savininko ir ūkinės bendrijos tikrojo nario valstybinio socialinio draudimo įmokos, taikymą 2010 metais (paaiškinimą skaityti čia: svetainėje).
 • VMI prie FM parengė PMĮ 561 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą).


Kiti

 

 • VMI prie FM viršininko 2011-03-04 įsakymu Nr. VA-28 (Žin., 2011-03-22, Nr. 34-1641) nauja redakcija išdėstytos Elektroninių dokumentų kvalifikuoto elektroninio parašo taisyklės, nustatančios mokesčių mokėtojų rengiamų ir mokesčių administratoriui elektroniniu būdu teikiamų elektroninių dokumentų kvalifikuotų elektroninių parašų sudarymo ir tikrinimo tvarką, pasirašančio asmens ir tikrinančio asmens įsipareigojimus, nurodo techninius standartus ir veiksmus, kurie turi būti atliekami kuriant ir tikrinant elektroninių dokumentų kvalifikuotus elektroninius parašus.

 

Nemokamas konsultacijas mokesčių klausimais žodžiu teikia Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  Mokestinių prievolių departamento Švietimo ir konsultavimo skyrius  (A.Juozapavičiaus pr. 57, Kaune,  227, 229, 230, 232 kab.). Rekomenduojama į konsultacijas žodžiu registruotis iš anksto tel.  8 37  405 226 arba per VMI prie FM interneto svetainę www.vmi.lt>Registracija į žodines konsultacijas

Bendrąją informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI prie FM Mokesčių informacijos centras telefonu 1882 (skambinant iš kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams - 8 700 55 882). Naujausią informaciją apie mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą, mokesčių paaiškinimus ir komentarus, populiariausius klausimus bei atsakymus į juos galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt, skyriuje „Sužinok apie mokesčių naujoves" ir konsultacinės medžiagos duomenų bazėje, adresu: http://mic.vmi.lt.

Informaciją apie organizuojamus seminarus galite rastiVMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt>Seminarai