Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Kviečiame gyventojus dalyvauti vietos plėtros strategijos kūrime

Kviečiame gyventojus dalyvauti vietos plėtros strategijos kūrime V. Kalpoko nuotr.

Jonavos vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Jonavos miesto vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. parengimas“.

Siekiant tinkamai identifikuoti Jonavos miesto VVG teritorijoje veikiančių organizacijų, vietos gyventojų poreikius ir problemas bei parengti 2023-2027 m laikotarpio vietos plėtros strategiją, kviečiame organizacijas ir gyventojus įsitraukti į vietos plėtros strategijos rengimą bei dalyvauti anketinėje apklausoje. 

Jūsų atsakymai ne tik padės atrasti ilgalaikius visuomenės poreikius atitinkančius sprendimus, bet ir taps gairėmis, pagal kurias galės kurtis socialinis verslas ir taip spręsti visuomenėje iškilusias problemas, kurti darbo vietas bei mažinti socialinę atskirtį.

APKLAUSA: https://forms.gle/LAcDBwfHXJJ4CySP7