Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

KONKURSAS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

            Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (Alygis, 8 kategorija)

                Specialieji reikalavimai: būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus  nuostatais; turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar teisės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį;  turėti patirties teisės (arba sutarčių rengimo) arba viešųjų pirkimų srityje; išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

            Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.      Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2.      Asmens tapatybę, pilietybę, amžių, darbo patirtį (stažą) ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.      Gyvenimo aprašymą.

4.      Užpildytą pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje).

 

Dokumentai priimami:14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose" dienos (įskaitant  konkurso paskelbimo dieną),  Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriuje, 215 kab., Žeimių g. 13, Jonava. Išsamesnė informacija:  tel.: (8-349) 50086, juristas@jonava.lt