Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

KONKURSAS VIETOS BENDRUOMENEI AKTUALIŲ IR PILIETINIAM BEI TAUTINIAM UGDYMUI SKIRTŲ VISUOMENINIŲ DARBŲ ORGANIZAVIMUI

Švietimo mainų paramos fondas, įgyvendindamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK(„Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"),skelbia supaprastintą viešąjį pirkimo konkursąVietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo programų įgyvendinimo savivaldybėse paslaugoms pirkti.

Šia programa siekiama skatinti vaikų savanorišką veiklą, ugdyti pozityvų požiūrį į savanorystę kaip svarbią pilietinės visuomenės vertybę, ugdyti vaikų gebėjimus identifikuoti aktualias visuomenei ir vietos bendruomenei problemas ir prisiimti atsakomybę už jų sprendimą.

Supaprastinto atviro pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo (vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo) programų įgyvendinimo savivaldybėse paslaugų pirkimo konkurso sąlygos paskelbtos 2011 m. vasario 16 d. leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai", Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei projekto tinklapyje, viešųjų pirkimų skiltyje.

Preliminari pasiūlymų pateikimo data - 2011 m. kovo 14 d. 10 val.

Norinčius gauti informaciją apie projekto TAPK skelbiamus viešuosius pirkimus, kviečiame prenumeruoti naujienashttp://www.tapk.lt/