Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

KONKURSAS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

            Remonto ir statybos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) (Alygis, 12 kategorija)

                Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) technologijos mokslų studijų srityje statybos inžinerijos krypties, turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo  patirtį statybų srityje ir darbo patirties savivaldybių institucijose arba įstaigose, turėti galiojantį  ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą statinių kategorijai gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius statybą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, mokėti kaupti, valdyti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, MS Outlook, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.

            Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.      Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2.      Asmens tapatybę, pilietybę, amžių, darbo patirtį (stažą) ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.      Gyvenimo aprašymą.

4.      Užpildytą pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje).

5. Ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą statinių kategorijai gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai ir jo kopiją.

 

Dokumentai priimami:14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose" dienos (įskaitant  konkurso paskelbimo dieną),  Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriuje, 215 kab., Žeimių g. 13, Jonava. Išsamesnė informacija:  tel.: (8-349) 500 86, juristas@jonava.lt