Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

KETVIRTAJAME RAJONO TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Ketvirtajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje 2011 m. gegužės 26 d. priimti rekomenduoti skelbti spaudoje sprendimai.

 

                        Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimais:

 

1.Nr.1 TS-183 nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai ir nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 1 procento mokesčio tarifas, patvirtintas sąrašo sudarymo tvarkos aprašas.

2.Nr.1 TS-184 nuspręsta pakeisti 2011 m. kovo 24 d. savivaldybės tarybos sprendimo Nr.1 TS-81 1 punktu patvirtintą 2011-2012 mokslo metų klasių komplektų skaičių Jonavos r. savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose.  

3.Nr.1 TS-187 nuspręsta pritarti 15 daugiabučių namų atnaujinimui, sudarytam rezervinių daugiabučių namų sąrašui (10 namų).

4.Nr.1 TS-194 patvirtinti Jonavos r. savivaldybės 2011-2015 metų aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

5.Nr.1 TS-204 nuspręsta rengti Jonavos miesto istorinės dalies paveldotvarkos  specialųjį planą su reglamentų ir vizualinės apsaugos zonų nustatymu.

6.Nr.1 TS-205 patvirtintas žemės sklypo(kad.Nr.4605/0001:419) Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r.,

pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo statybai, detalusis planas. 

7.Nr.1 TS-206 patvirtintas žemės sklypo(kad.Nr.4605/0002:69) Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r.,

pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis - vienbučių ir dvibučių pastatų statybos), padalijimo į sklypus, atidalytų sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo, detalusis planas. 

8.Nr.1 TS-207 patvirtintas žemės sklypo(kad.Nr.4605/0002:54) Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r., padalijimo į tris sklypus, vieno sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis - vienbučių ir dvibučių pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalusis planas. 

9.Nr.1 TS-208 patvirtintas žemės sklypų(kad.Nr.4608/0009:312, kad. Nr.4608/0009:314, kad. Nr.4608/0009:28) Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., sujungimo, padalijimo į sklypus: keturių sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai, detalusis planas. 

10.Nr.1 TS-209 patvirtintas žemės sklypo(kad.Nr.4608/0006:315) Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r.,

pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo statybai, detalusis planas. 

11.Nr.1 TS-210 patvirtintasapie 0,0514 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimo prie žemės sklypo (kad.Nr.4628/0001:339) Praulių k., Šilų sen., Jonavos r., padalijimo, žemės sklypų

pagrindinės žemės naudojimo paskirties  sklypo būdo ir pobūdžio keitimo, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo, detalusis planas. 

12.Nr.1 TS-211 patvirtintas žemės sklypo(kad.Nr.4630/0004:275) Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo statybai, detalusis planas.

Nustatyta, kad patvirtinti detalieji planai įsigalioja kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo Savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

            Detaliau su  priimtais sprendimais galima susipažinti Jonavos r. savivaldybės Bendrajame skyriuje (Žeimių g. 13, 204 kab.), Savivaldybės tarybos sekretoriate (203 kab.), 2 a. informaciniame stende, Jonavos r. savivaldybės viešosios  bibliotekos skaitykloje (Žeimių g. 9), Savivaldybės interneto svetainėjewww.jonava.lt .

 

                                                                                                                               Bendrasis skyrius