Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

KAUNO REGIONE PLEČIAMA ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA

Kauno regione pradedama įgyvendinti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistema pagal projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" (projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008). Europos Sąjungos (ES) remiamą projektą įgyvendina VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC).  Sutartis dėl minėto projekto vykdymo su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašyta praėjusių metų pabaigoje, o dabar pradėti realūs jos įgyvendinimo darbai.

Kauno regione gyvena apie 638 tūkst. gyventojų. Susidarančių atliekų kiekis regione per metus  - daugiau nei 200 tūkstančių tonų. Numatyta įrengti du atliekų perdirbimo ir apdorojimo centrus Kaune ir prie Kėdainių esančiame Zabieliškio sąvartyne. Surinktos komunalinės atliekos iš Kauno miesto savivaldybės, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių bei Raseinių rajonų savivaldybių bus tvarkomos  mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose Kaune, o Kėdainių rajono savivaldybėje susidarančios komunalinės atliekos  bus tvarkomos mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginyje Zabieliškio sąvartyno teritorijoje.

Preliminari projekto vertė  - 133,6 mln. litų (be PVM). ES Sanglaudos fondo lėšos sudarys 102,9 mln. litų. Kauno RATC su partneriu (investuotoju)į atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą numato investuoti apie 30,7 mln. litų. Projektą numatoma įgyvendinti per trejus metus.

„Galime pasidžiaugti, kad Kauno regionui pavyko gauti paramą, kuri leis užtikrinti ES prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą. Pagrindiniai mūsų tikslai - išplėsti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą kartu užtikrinant biologiškai skaidžių atliekų sutvarkymą", - teigė Kauno RATC direktorius Kęstutis Balčiūnas.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai sukurti buvo parengta galimybių studija bei pateikta paraiška projekto finansavimui gauti. Projektas bus vykdomas suteikiant viešąją darbų koncesiją privačiam partneriui (investuotojui), kuriam parinkti yra paskelbtas konkursas. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos Galimybių studiją parengė UAB „COWI Lietuva", UAB „Ernst &Young Baltic" ir  advokatų kontora „Lawin".

Įgyvendinus šį projektą bus gerinama aplinkos kokybė, atliekos bus rūšiuojamos, antrinės žaliavos bus perdirbamos, techninis kompostas bus panaudojamas karjerams rekultivuoti, užterštoms teritorijoms tvarkyti, kelių sankasoms įrengti, mažiau atliekų pateks į sąvartyną.

Papildoma informacija: Kęstutis Balčiūnas, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro  direktorius, tel: (8 37) 311 267, www.kaunoratc.lt