Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Jonavos rajone akredituotos socialinės priežiūros paslaugos

Jonavos rajone akredituotos socialinės priežiūros paslaugos JSPC nuotr.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. teikiamos tik akredituotos socialinės priežiūros paslaugos. Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą Jonavos rajone, kreipėsi į Jonavos rajono savivaldybės administraciją. Buvo pateikti 7 prašymai leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą.

Administracijos direktoriaus įsakymais buvo suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą (pagalbą į namus, socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą, laikiną atokvėpį, psichosocialinę pagalbą, pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, apgyvendinimą nakvynės namuose, laikiną apnakvindinimą, apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose, intensyvią krizių įveikimo pagalbą, palydėjimo paslaugą jaunuoliams) 7 įstaigoms (tarp jų ne tik biudžetinės įstaigos, bet ir socialines paslaugas teikianti tradicinė religinė bendruomenė, kaimo bendruomenė, viešosios įstaigos).

Socialinės priežiūros paslaugų akreditacija patvirtinta trims metams, akredituotos socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos asmenims, galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis.

"Akreditacijos patirtį įgijome dar prieš metus, kai buvo akredituoti vaikų dienos centrai. Papildomas reglamentavimas įvedė daugiau aiškumo dėl paslaugų turinio ir jų apmokėjimo, atsakomybių bei kontrolės. Džiugu, kad ir Jonavos rajono savivaldybėje teikiamos socialinės priežiūros paslaugos atitinka privalomuosius reikalavimus ir paslaugų teikėjai sklandžiai akreditavosi", - sako rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė.

ĮSTAIGOS, KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ JONAVOS RAJONE

Eil. Nr.

Įstaigos kontaktai

Socialinės priežiūros

paslauga

Paslaugos gavėjų grupės

Paslaugos teikimo vietos adresas

1.

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras (įstaigos kodas 300629722, įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinės adresas – Chemikų g. 136, Jonava)

Pagalba į namus

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

Asmens namuose

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos

Chemikų g. 136, Jonava,

Karaliaus Mindaugo g. 7, Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r.,

 Jaunystės g. 6, Upninkų k., Upninkų sen., Jonavos r.,

 Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.,

 Kauno g. 34A, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r.

Laikinas atokvėpis

 

Asmens namuose

Psichosocialinė pagalba

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą  suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, smurtautojai, kiti asmenys ir jų šeimos

Chemikų g. 136, Jonava

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys, asmenys, besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais

Chemikų g. 136, Jonava

2.

Jonavos nakvynės namai (įstaigos kodas 191643975, įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinės adresas – Girelės g. 1B, Jonava)

Apgyvendinimas nakvynės namuose

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys

Girelės g. 1B, Jonava

Laikinas apnakvindinimas

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys, iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių

Girelės g. 1B, Jonava

3.

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras (įstaigos kodas 190313070, įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinės adresas – Mokyklos g. 6, Jonava)

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą, socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys (pvz.: smurtą patyrę asmenys, jų vaikai ir kt.)

Mokyklos g. 6, Jonava

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų) ar socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 metų), ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų (nuo 16 metų),

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje

Mokyklos g. 6, Jonava

4.

Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė (įstaigos kodas 156869340, įstaigos teisinė forma – asociacija, įstaigos buveinės adresas – P. Vaičiūno g. 38, Panoterių mstl., Bukonių sen., Jonavos r.)

Pagalba į namus

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

Asmens namuose

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos

P. Vaičiūno g. 38, Panoterių mstl., Bukonių sen., Jonavos r.

5.

VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras (įstaigos kodas 303267602, įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos buveinės adresas – Paupio g. 40, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r.)

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

Paupio g. 34, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r.

6.

Kauno arkivyskupijos Caritas (įstaigos kodas 192068157, įstaigos teisinė forma – tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, įstaigos buveinės adresas – Papilio g. 5, Kaunas)

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

 iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių,

kiti asmenys ir jų šeimos

Vilniaus g. 11, Jonava

7.

VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras (įstaigos kodas 302673906, įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos buveinės adresas – Barborlaukio g. 5, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.)

Psichosocialinė pagalba

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, smurtautojai, kiti asmenys ir jų šeimos

Kosmonautų g. 15, Jonava