Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

JONAVOS R. SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011 M. RUGSĖJO MĖN. ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio

organizatoriai

Renginio

data

Renginio vieta

 

I. METODINIAIPASITARIMAI, SEMINARAI:

 

 

 

1.

VB skyrių vedėjų pasitarimas

S. Gajauskaitė

30 d. 10.00 val.

Metodikos kabinetas

2.

VB ir filialų darbuotojų pasitarimas

V. Vrubliauskienė

22 d. 10.00 val.

Metodikos kabinetas

 

II. RENGINIAI:

 

 

 

3.

Informacijos diena

R. Lukoševičienė

7 d.

Viešoji biblioteka

4.

Individualūs gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai

R. Lukoševičienė

V. Radionovienė

7 d.

10.00-15.00 val.

Interneto skaitykla

5.

Interneto mylėtojų būrelio užsiėmimai. Kompiuterinio raštingumo pamokėlė ,,Patyčios internete"

V. Gudeliauskaitė

14 d.

15.00 val.

Vaikų literatūros skyrius

6

Akcijos „Vasara su knyga" aptarimas, geriausių skaitytojų išaiškinimas

V. Gudeliauskaitė

15 d.

15.00 val.

Vaikų literatūros skyrius

7.

Dokumentinio filmo „Sieninė tapyba Lietuvoje" peržiūra ir aptarimas (Kultūros paveldo dienoms)

R. Grybauskienė

16 d.

14.00 val.

Meno ir muzikos skaitykla

8.

Viljamo Goldingo knygos ,,Musių valdovas" aptarimas (Viljamo Goldingo 100-osioms gimimo metinėms paminėti)

E. Abrasonienė

19 d.

15.00 val.

Vaikų literatūros skyrius

 

III. PARODOS

 

 

 

9.

Spaudinių paroda „Eilėraštis – žmogaus sielos atspindys" (Danutės Kuliavienės 75-ajam gimtadieniui paminėti)

R. Tarasevičienė

 

Iki rugsėjo 15 d.

Kraštotyros skaitykla

10.

Dokumentų paroda„Jonavos įkūrėjai – Kosakovskiai" (Domininko Kosakovskio 300-osioms gimimo metinėms, Simono Kosakovskio 270-osioms gimimo metinėms ir Jonavos miesto 261-osioms įkūrimo metinėms paminėti)

I. Gedvilaitė

 

Iki rugsėjo 30 d.

Kraštotyros skaitykla

11.

Dokumentų paroda „„Holokaustas Lietuvoje"

 

R.Lukoševičienė

Rugsėjo 15 – spalio 30 d.

Kraštotyros skaitykla

12.

Dokumentų paroda„Tokiame mažame kūne – tokia didelė siela..." (Jeronimo Ralio 135-osioms gimimo metinėms paminėti)

I. Gedvilaitė

 

Rugsėjo 26 – lapkričio 17 d.

1 a. fojė

13.

Spaudinių paroda ,,Jums, maži ir didesni"                                                            (Mokslo ir žinių dienai)

E. Abrasonienė

1 - 30 dienomis

Vaikų literatūros skyrius

14.

Dokumentų paroda „Odė medžiui"

R. Grybauskienė

Rugsėjo 12 – spalio 5 d.

2 a. fojė

15.

Spaudinių paroda ,,Ir šiandien įdomi ir mėgstama" (Lizelotės Velskopf-Henrich 110-osioms gimimo metinėms paminėti)

E. Puišytė

8 – 30 dienomis

Vaikų literatūros skyrius

16.

Dokumentų paroda „Sodo ir daržo gudrybės"

V. Šeštokienė

Rugsėjo 12 – spalio 30 d.

2 a. fojė

17.

Spaudinių paroda „Europos kalbų diena"

R. Sabaliauskienė

Rugsėjo 19 – spalio 2 d.

Skaitykla

 

18.

Anos Aleksandravičienės dailės darbų paroda

N. Degutienė

Rugsėjo 20 – spalio 30 dienomis

Skaitykla

 

 

IV. KITI RENGINIAI

 

 

 

19.

Nuolatinė ekspozicija „Lietuvos šviesuolis Abraomas Kulvietis"

 

R.Lukoševičienė

nuolat

1 a. fojė

 

Direktorė Skirmutė Gajauskaitė