Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJOS APIE RENGIAMUS KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS ŪKININKO SODYBOS VIETAI PARINKTI IR STRATEGINIUS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMUS (SPAV)

            Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV)

 

            Projekto rengimo tikslas ir uždaviniai bei numatoma veikla: suprojektuoti ūkininko ūkio sodybos vietą žemės ūkio veiklai reikalingų ir numatomų statinių bei įrenginių išdėstymui pagal Jonavos rajono žemėtvarkos skyriaus planavimo sąlygas ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriaus planavimo sąlygų sąvadą.

            Sklypas kad. Nr. 4620/0001:0155 yra Jonavos r. sav., Šilų sen., Pasodos k. Bendras plotas - 1.0043 ha. Paskirtis - Kita - Žemės ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Numatomi statyti statiniai - vienbutis gyvenamasis namas ir pagalbiniai pastatai.

            Viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, ekspozicija - 2011 m. kovo 14 - balandžio 11d., viešas susirinkimas – 2011 m. balandžio 11 d. 16 val. Jonavos savivaldybės patalpose adresu: Žeimių g. 13, Jonava.

            Projekto organizatoriai: Donata Skublickienė, gyv. Aukštaičių g. 76-53, Panevėžys. Tel. (8 686) 642 17.

            Informaciją teikia, pasiūlymus ir pastabas raštu iki viešo susirinkimo pabaigos priima projekto rengėjas UAB "Geopolius", Panerių g. 29-104, Jonava, tel. (8 685) 041 69, el. paštas:  geopolius@gmail.com

 

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV)

 

            Projekto rengimo tikslas ir uždaviniai bei numatoma veikla: suprojektuoti ūkininko ūkio sodybos vietą žemės ūkio veiklai reikalingų ir numatomų statinių bei įrenginių išdėstymui pagal Jonavos rajono žemėtvarkos skyriaus planavimo sąlygas ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriaus planavimo sąlygų sąvadą.

            Sklypas kad. Nr. 4620/0001:0156 yra Jonavos r. sav., Šilų sen., Pasodos k. Bendras plotas - 1.9115 ha. Paskirtis - Kita - Žemės ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Numatomi statyti statiniai - vienbutis gyvenamasis namas ir pagalbiniai pastatai.

            Viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, ekspozicija - 2011 m. kovo 14 - balandžio 11 d., viešas susirinkimas – 2011 m. balandžio 11 d. 16 val. Jonavos savivaldybės patalpose adresu: Žeimių g. 13, Jonava.

            Projekto organizatoriai: Vidmantas Kisielis, gyv. Pasodos k., Šilų sen., Jonavos r. Tel. (8 615) 381 88.

            Informaciją teikia, pasiūlymus ir pastabas raštu iki viešo susirinkimo pabaigos priima projekto rengėjas UAB "Geopolius", Panerių g. 29-104, Jonava, tel. (8 685) 041 69, el. paštas geopolius@gmail.com

 

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV)

 

            Projekto rengimo tikslas ir uždaviniai bei numatoma veikla: suprojektuoti ūkininko ūkio sodybos vietą žemės ūkio veiklai reikalingų ir numatomų statinių bei įrenginių išdėstymui pagal Jonavos rajono žemėtvarkos skyriaus planavimo sąlygas ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriaus planavimo sąlygų sąvadą.

            Sklypas kad. Nr. 4620/0001:0157 yra Jonavos r. sav., Šilų sen., Pasodos k. Bendras plotas - 1.0002 ha. Paskirtis - Kita - Žemės ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Numatomi statyti statiniai - vienbutis gyvenamasis namas ir pagalbiniai pastatai.

            Viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka, ekspozicija - 2011 m. kovo 14 - balandžio 11 d., viešas susirinkimas – 2011 m. balandžio 11 d. 16 val. Jonavos savivaldybės patalpose adresu: Žeimių g. 13, Jonava.

            Projekto organizatoriai: Liuda Straigienė, gyv. Kovo 11-osios g. 112A, Kaunas. Tel. (8 686) 642 17.

            Informaciją teikia, pasiūlymus ir pastabas raštu iki viešo susirinkimo pabaigos priima projekto rengėjas UAB "Geopolius", Panerių g. 29-104, Jonava, tel. (8 685) 041 69, el. paštas: geopolius@gmail.com