Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DĖL REGIONINĖS REIKŠMĖS GELEŽINKELIO LINIJOS JONAVA - RIZGONYS REKONSTRUKCIJOS

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija,

Mindaugo g. 12/14, Vilnius LT-03603, tel.: (8 5) 269 3353;

 

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Regioninės reikšmės geležinkelio linijos Jonava - Rizgonysrekonstrukcija.

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Kauno apskr., Jonavos r.

 

4. Atsakinga institucija:

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas. Priimta išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

Per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo. AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija, Mindaugo g. 12/14, Vilnius LT-03603, tel.: (8 5) 269 3353.

 

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti atsakingai institucijai motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Atsakinga institucija – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Rotušės a. 12, 44279 Kaunas, tel. (8 37) 320 704. PAV dokumentų rengėjas – UAB „Kelvista", Ukmergės g. 283, 06313 Vilnius, tel.: (8 5) 272 7997.

 

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo. Atsakinga institucija – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Rotušės a. 12, 44279 Kaunas, tel. (8 37) 320 704. PAV dokumentų rengėjas – UAB „Kelvista", Ukmergės g. 283, 06313 Vilnius, tel.: (8 5) 272 7997.