Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ

 

Lentelėje nurodyti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai, šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2011 m. kovo 1 d.

 

Eil. Nr.

Kainos pavadinimas

Kaina

1.

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh

12,45

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh

3,40

3.

Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų įvadų, kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh

15,85

4.

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams (be PVM), ct/kWh

21,18

5.

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams (be PVM), ct/kWh

20,43

6.

Šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams (be PVM), Lt per mėnesį vienam vartotojui

5,67

7.

Karšto vandens kaina gyventojams ir kitiems vartotojams (be PVM), Lt/m3

14,88

 

Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, karštam vandeniui, suvartotam gyventojų poreikiams, taikomas lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokestis, šilumos energijai, tiekiamai kitiems vartotojams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) – 21 proc. PVM.

Primename, kad šilumos kainos perskaičiuojamos kas mėnesį nuo 2009 metų rudens, priklausomai nuo kuro technologijai kainų.

            Kiekvienam kitam mėnesiui apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos ne vėliau kaip iki mėnesio 25 dienos viešai skelbiamos Jonavos rajono savivaldybės tinklapyje: www.jonava.lt

           

 

AB „Jonavos šilumos tinklai" inf.