Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

54-AJAME JONAVOS R. SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI REKOMENDUOTI SKELBTI SPAUDOJE SPRENDIMAI

Penkiasdešimt ketvirtajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje 2011 m. vasario 17 d. priimti rekomenduoti skelbti spaudoje sprendimai

 

                        Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimais:

 

1.Nr.1 TS-47 patvirtintas Jonavos miesto teritorijosbendrasis planas.

2.Nr.1 TS-48 patvirtintas žemės sklypo (kad.Nr.4610/0006:90) Kauno g. 108, Jonavos mieste, padalijimo į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, atidalytų sklypų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo, detalusis planas.

3.Nr.1 TS-49 patvirtintas žemės sklypo (kad.Nr.4608/0007:158) Krėslynų k., Užusalių sen.,Jonavos r., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių, dvibučių  gyvenamųjų namų statybos), padalijimo į sklypus, atidalytų sklypų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo, detalusis planas.

4.Nr.1 TS-50 patvirtintas žemės sklypo (kad.Nr.4608/0006:131) Išorų k., Užusalių sen.,Jonavos r., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo, detalusis planas.

5.Nr.1 TS-51 patvirtintas žemės sklypo (kad.Nr.4630/0005:157) Šveicarijos k., Dumsių sen.,Jonavos r., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (vienbučių, dvibučių  gyvenamųjų namų statybos), padalijimo į sklypus, atidalytų sklypų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo, detalusis planas.

6.Nr.1 TS-52 patvirtintas žemės sklypo (kad.Nr.4630/0005:186) Spanėnų k., Dumsių sen.,Jonavos r., padalijimo į du sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo, detalusis planas.

7.Nr.1 TS-53 patvirtintas žemės sklypo (kad.Nr.4630/0005:636) Spanėnų k., Dumsių sen.,Jonavos r., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalijimo į  sklypus numatant statyti vienbučių ar dvibučių gyvenamuosius namus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo, detalusis planas.

Nustatyta, kad patvirtinti detalieji planai įsigalioja kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo Savivaldybės interneto tinklalapyje.

8.Nr.1 TS-54 nuspręsta suteikti Jonavos r. sav., Kulvos sen.: Batėgalos kaimo gyvenamosios vietovės gatvei pavadinimą – Žemutinės Batėgalos kelias; Kurmagalos kaimo gyvenamosios vietovės gatvei pavadinimą – Kauno kelias; Preišiogalėlės kaimo gyvenamosios vietovės gatvėms pavadinimus – Vandžiogalos gatvė ir Žiedo gatvė; Rimkų kaimo gyvenamosios vietovės gatvei pavadinimą – Sentikių gatvė.

9.Nr.1 TS-30 patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės 2011 metų biudžetas.

10.Nr.1 TS-46 patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2011 metų pajamų ir išlaidų planas.

11.Nr.1 TS-21 nuspręsta nuo 2011 m. kovo 1 d. skirti Iną Kazakevičienę Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktore, nustatant atlyginimo koeficientą 18 BMA.

12.Nr.1 TS-25 nuspręsta patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės 2011-2013 metų veiklos planą.

13.Nr.1 TS-45 patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2010 metų plano įvykdymo ataskaita.

14.Nr.1 TS-55 nuspręsta suteikti Jonavos r. sav., Jonavos miesto sen., Jonavos miesto gyvenamosios vietovės naujai suprojektuotai gatvei Melnytėlės gatvės pavadinimą.

15.Nr.1 TS-27 nuspręsta pakeisti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr.1 TS-18 „Dėl maksimalaus moksleivių skaičiaus, vieno vaiko išlaikymui skirtų lėšų nustatymo Jonavos meno mokykloje".

16.Nr.1 TS-28 nuspręsta pakeisti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr.1 TS-238 „Dėl maksimalaus moksleivių skaičiaus, vieno vaiko išlaikymui skirtų lėšų nustatymo Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre".

17.Nr.1 TS-42 ir Nr.1 TS-43 pritarta partnerystei ir paraiškos teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka".

18.Nr.1 TS-44 patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės 2011 m. melioracijos investicinių ir turto vertės nedidinančių lėšų programa.

  

            Detaliau su  priimtais sprendimais galima susipažinti Jonavos r. savivaldybės Viešųjų pirkimų ir informatikos skyriaus Dokumentų ir informatikos poskyryje (Žeimių g. 13, 204 kab.), Savivaldybės tarybos sekretoriate (203 kab.), 2 a. informaciniame stende, Jonavos r. savivaldybės viešosios  bibliotekos skaitykloje (Žeimių g. 9), Savivaldybės interneto svetainėjewww.jonava.lt .

 

                                                                                    Dokumentų ir informatikos poskyris