Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

53-iajame tarybos posėdyje 2011 01 20

Penkiasdešimt trečiajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje

2011 m. sausio 20 d. priimti rekomenduoti skelbti spaudoje sprendimai

 

                                           Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 20 d. sprendimais:

1.Nr. 1TS-3 patvirtintas Jonavos r. savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.1TS-1 patvirtinto mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimas.

2.Nr.1 TS-10 patvirtintas žemės sklypo(kad.Nr.4610/0013:15) Rambyno g. 21, Jonavoje, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio detalusis planas.

3.Nr.1 TS-11 patvirtintas žemės sklypų(kad.Nr.4630/0005:690, kad.Nr.4630/0005:692) Spanėnų k., Dumsių sen., Jonavos r., žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai detalusis planas.

4.Nr.1 TS-12 patvirtintas žemės sklypo(kad.Nr.4630/0002:274) Varpių k., Dumsių sen., Jonavos r., žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai detalusis planas.

5.Nr.1 TS-13 patvirtintas žemės sklypo(kad.Nr.4630/0002:212) Stašėnų k., Dumsių sen., Jonavos r., žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai detalusis planas.

6.Nr.1 TS-14 patvirtintas žemės sklypo (kad.Nr.4638/0002:69) Užusalių k., Užusalių sen.,Jonavos r., žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai), padalijimo į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detalusis planas.

7.Nr.1 TS-15 patvirtintasžemės sklypų(kad.Nr.4608/0008:132, kad.Nr.4608/0008:134, kad.Nr.4608/0008:163) Pašilių k., Užusalių sen., Jonavos r., sujungimo, padalijimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo pagal Jonavos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, numatant apie 30 sklypų mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai detalusis planas.

8.Nr.1 TS-16 patvirtintasžemės sklypų(kad.Nr.4605/0004:50, kad.Nr.4605/0004:52) Rimkų k., Kulvos sen., Jonavos r., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalijimo į sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, sklypų suformavimo Žalgirio g. dalies ir Rasos g. dalies įrengimui, suformuotų sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo pagal pridedamus projektinius pasiūlymus, numatant paėmimą visuomenės poreikiams, detalusis planas.

Nustatyta, kad patvirtinti detalieji planai įsigalioja kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo Savivaldybės interneto tinklalapyje.

9.Nr.1 TS-19 nuspręsta rengti žemės sklypo suformavimo prie pastato Ateities g.11A, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r. sav., detalųjį planą, kurio planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie pastato (mokykla-darželis, 1C2p), privalomojo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

10.Nr.1 TS-20 nuspręsta papildyti Jonavos r. savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.1 TS-368 patvirtintą strateginio plėtros plano įgyvendinimo programą 2010-2013 metams E.1.1.2.27 punktu.

            Detaliau su  priimtais sprendimais galima susipažinti Jonavos r. savivaldybės Viešųjų pirkimų ir informatikos skyriaus Dokumentų ir informatikos poskyryje (Žeimių g. 13, 204 kab.), Savivaldybės tarybos sekretoriate (203 kab.), 2 a. informaciniame stende, Jonavos r. savivaldybės viešosios  bibliotekos skaitykloje (Žeimių g. 9), Savivaldybės interneto svetainėjewww.jonava.lt .

                                                                                              Dokumentų ir informatikos poskyris