Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Grigorijus Jakovas Kanovičius

Jonavos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. rugsėjo 25 d.

sprendimo Nr. 1 TS  - 0259

priedas

GRIGORIJUS KANOVIČIUS

 RAŠYTOJAS PROZININKAS, DRAMATURGAS, VERTĖJAS, SCENARIJŲ AUTORIUS IR REŽISIERIUS

Biografija

Grigorijus Jakovas Kanovičius – vienas iš žinomiausių šiuolaikinių žydų rašytojų.

G. Kanovičius gimė tradicinėje Lietuvos žydų šeimoje Jonavoje 1929 metų birželio 18-ą dieną. Kartu su tėvais jis pabėgo iš karo apimtos Lietuvos, gyveno Kazachstane ir prie Uralo.

1945 metais šeima grįžo į Vilnių. 1953 metais G. Kanovičius baigė slavistikos studijas Vilniaus valstybiniame universitete.

1953–1956 m. G. Kanovičius dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1962–1972 m. – Lietuvos kino studijoje.

1979 m. G. Kanovičiui suteiktas LTSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

Pirmoji rašytojo poezijos knyga buvo išleista 1948 metais.

Rašytojo plunksnai priklauso pirmoji Sovietų Sąjungoje pokario metais skelbta (1959 m.) autobiografinė apysaka apie žydų gyvenimą „Aš žiūriu į žvaigždes". Apysaka susilaukė teigiamų atsiliepimų, ją puikiai įvertino tuometinis rusų literatūros klasikas Konstantinas Paustovskis.

G. Kanovičius yra parašęs daugiau negu dešimt romanų – savotišką sagą – apie Rytų Europos žydų istorijos vingius nuo 19 amžiaus iki mūsų dienų. Tai – romanų trilogija „Žvakės vėjyje", dilogija „Kvailių ašaros ir maldos", romanai „Nusišypsok mums, Viešpatie", „Ožiukas už du skatikus", „Ir nebus vergams rojaus", „Neatsigręžki nuo mirties", „Žydų parkas", „Nukirstų medžių šlamėjimas", „Šėtono apžavai", „Miestelio romansas".

1988 m. už romanus „Kvailių ašaros ir maldos", „Ir nebus vergams rojaus" apdovanotas Lietuvos nacionaline premija.

G. Kanovičiaus knygos yra išverstos į 12 kalbų – anglų, lietuvių, vokiečių, hebrajų, prancūzų, čekų, lenkų, bulgarų, vengrų ir kt. Bendras G. Kanovičiaus knygų tiražas viršija 1,5 milijonus egzempliorių.

G. Kanovičius yra daugelio kino scenarijų autorius, kūręs drauge su R. Vabalu („Marš, marš, tra ta ta"), Vytautu Žalakevičiumi („Ave, vita"), Almantu Grikevičiumi, Algirdu Araminu ir kitais įžymiais Lietuvos kino režisieriais.

Rašytojas išvertė į rusų kalbą daugelį lietuvių literatūros klasikos kūrinių, tai ir B. Sruogos „Dievų miškas", „Apyaušrio dalia", B. Radzevičiaus „Priešaušrio vieškeliai", J. Avyžiaus „Degimai" ir kiti.

G. Kanovičius yra dešimties pjesių autorius. Lietuvoje ir užsienyje didžiausios sėkmės susilaukė jo pjesės: Č. Aitmatovo romano „Ilga kaip šimtmečiai diena" pastatymas (Vilniaus Valstybinis jaunimo teatras, režisierius Eimuntas Nekrošius) bei Rimo Tumino režisuotas spektaklis Vilniaus mažajame teatre „Nusišypsok mums, Viešpatie" (G. Kanovičiaus romanų „Nusišypsok mums, Viešpatie" ir „Ožiukas už du skatikus" motyvais pjesę parašė A. Grikevičius). Pastarasis spektaklis pelnė pagrindinį tarptautinio teatrų festivalio „Baltiskij Dom" prizą. 1994 m. Lietuvos teatro kritikai spektaklį „Nusišypsok, mums Viešpatie" išrinko geriausiu sezono spektakliu.

G. Kanovičiaus kūryba įvertinta Lietuvos ir Izraelio premijomis. Autoriaus knygos buvo kelis kartus pristatomos tarptautinei Bookerio premijai.

G. Kanovičius buvo aktyvus Atgimimo meto publicistas. 1989 metais Lietuvos Sąjūdis iškėlė rašytoją kandidatu į paskutiniosios TSRS AT deputatus. Būdamas deputatu G. Kanovičius inicijavo 200 kitų deputatų pasirašyti laišką, įteiktą M. Gorbačiovui dėl rasizmo ir antisemitizmo grėsmės Sovietų Sąjungoje, skaitė paskaitų ciklą JAV ir Kanadoje, propaguodamas Lietuvos nepriklausomybės idėją.

Nuo 1989 iki 1993 metų G. Kanovičius buvo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas.

Nuo 1993 metų rašytojas nuolat gyvena Izraelyje.

1995 m. už nuopelnus Lietuvos kultūrai G. Kanovičiui įteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinas.

1996 m. tarptautiniame teatro festivalyje  „Auksinis liūtas" Lvove (Ukraina) G. Kanovičiaus spektaklis „Nusišypsok mums, Viešpatie" apdovanotas „Auksinio liūto" prizais.

Už geriausią Izraelyje 1997 m. sukurtą literatūrinį kūrinį rusų kalba – romaną „Žydų parkas" rašytojui paskirta Izraelio rašytojų sąjungos premija.

2010 m. G. Kanovičiui už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui paskirta Vyriausybės kultūros ir meno premija.

2013 m. G. Kanovičiaus šeimos iniciatyva Jonavos rajono savivaldybėje įsteigta Grigorijaus Kanovičiaus premija. Ši premija yra skiriama Jonavos rajono gimnazijų moksleiviams, dalyvaujantiems skelbiamo rašinio, atspindinčio Jonavos tautinių mažumų gyvenimo pėdsakus, konkurse.

2014 m. Valstybinė kalbos inspekcija įteikė diplomą už romano „Miestelio romansas" parašymą taisyklingiausia kalba.

2014 m. už nuopelnus puoselėjant santarvę tarp tautų ir ugdant humanistines vertybes G. Kanovičius apdovanotas garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk".

2014 m. įteiktas Vilniaus visuomeninių organizacijų įsteigtas apdovanojimas „Už nuopelnus Vilniui ir tautai".

2014 m.  G. Kanovičiui paskirta Liudo Dovydėno premija už geriausią naują lietuvišką romaną, leidyklose išleistą per praėjusius kalendorinius metus, „Miestelio romansas".

2014 m. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga G. Kanovičiui įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro didysis kryžius.

G. Kanovičius yra Lietuvos žydų bendruomenės garbės pirmininkas, Rusijos ir Izraelio PEN klubų narys.

G. Kanovičius vedęs, turi du vaikus – Dmitrijų ir Sergejų. Beveik visus jo romanus redagavo jo žmona Olga.

DARBŲ IR NUOPELNŲ APRAŠYMAS

Bibliografija:

Kanovičius, Grigorijus. Aš žiūriu į žvaigždes: apysaka / G. Kanovičius; [iš rusų k. vertė D. Urbas; iliustr. A. Skliutauskaitės]. – Vilnius: Valst. grož. lit. l–kla, 1959. – 126 p.: iliustr.

Kanovičius, Grigorijus. Dukart du: [apsakymas] / G. Kanovičius; [iš rusų k. vertė F. Vaitiekūnas]. – Vilnius: Valst. grož. lit. l–kla, 1962. – 130 p., [1] iliustr. lap.

Kanovičius, Grigorijus. Linksma akim: šaržai ir epigramos / S. Krasauskas, G. Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1964. – 71 p.: iliustr.

Kanovičius, Grigorijus. Tegul išeina: (Kaip jums sekasi, pramuštgalviai): trijų veiksmų pjesė / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1965. – 94, [1] p.

Kanovičius, Grigorijus. Skausmas: trijų veiksmų pjesė / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1967. – 90, [1] p.

Kanovičius, Grigorijus. Ričardas plius Monika: (trijų veiksmų, devynių paveikslų lyrinė komedija) / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1969. – 92, [1] p.

Kanovičius, Grigorijus. Ugnis užantyje: dviejų dalių pjesė / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1973. – 70 p.

Kanovičius, Grigorijus.Akvariumas: pjesės / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1975. – 155, [2] p.

Kanovičius, Grigorijus. Paukščiai virš kapinių: romanas / Grigorijus Kanovičius; iš rusų k. vertė F. Vaitiekūnas. – Vilnius: Vaga, 1977. – 183 p.

Kanovičius, Grigorijus. Slaptažodis „Mūza": 2–jų d. drama / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1979. – 91 p.

Kanovičius, Grigorijus. Palaimink ir lapus, ir ugnį: romano „Paukščiai virš kapinių" tęsinys / Grigorijus Kanovičius; iš rusų k. vertė F. Vaitiekūnas. – Vilnius: Vaga, 1980. – 270 p.

Kanovičius, Grigorijus. Nuogi Olimpe: parodijos ir epigramos / Grigorijus Kanovičius; iliustr. A. Cvirka. – Vilnius: Vaga, 1981. – 56 p.: iliustr.

Kanovičius, Grigorijus. Lopšinė seniui besmegeniui: „Paukščiai virš kapinių" ir „Palaimink ir lapus ir ugnį" tęsinys / Grigorijus Kanovičius; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Vaga, 1982. – 302 p.

Kanovičius, Grigorijus. Świece na wietrze / Grigorij Kanowicz; przeł. Aleksander Bogdanski. – Warszawa: Panstw. inst. Wydaw, 1983. – 543 p. – (Współczesna proza światowa). – Lenk.

Kanovičius, Grigorijus. Gyertyák a szélben: regény / Grogorij Kanovicz; ford. Árvay Jánas. – Budapest: Europa, 1983. – 687 p. – Veng.

Kanovičius, Grigorijus. Kerzen im Wind: Roman / Grigori Kanowitsch; Deutsch.von Waltraud Ahrndt. – Berlin; Weimar: Aufbau, 1984. – 637 p. – Vok.

Kanovičius, Grigorijus. Kvailių ašaros ir maldos: romanas / Grigorijus Kanovičius; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Vaga, 1985. – 269 p.

Kanovičius , Grigorijus. Tränen und Gebete der Einfältigen: hist. Roman / Grigori Kanowitsch; aus dem Russ. von Waltraud Ahrndt – Berlin: Volk u. Welt, 1985. – 339 p. – Vok.

Kanovičius, Grigorijus. Sly a modlitby bláznu / Kanovič Grigorij; přel. J. Mertinova. – Praha; Lid. nahl., 1987. – 309 p. – Čekų

Kanovičius, Grigorijus. Świece na wietrze / Grigorij Kanowicz; przeł. Aleksander Bogdanski. – 2–e wyd. – Warszawa: Panstw. inst. Wydaw, 1987. – 541 [2] p. – (Współczesna proza światowa). – Lenk.

Kanovičius, Grigorijus. Sklaven winkt kein Paradies: hist. Roman / Grigori Kanowitsch; aus dem Russ. von Waltraund Ahrndt. – Berlin: Volk u. Welt, 1987. – 338, [1] p. – Vok.

Kanovičius, Grigorijus. Žvakės vėjyje: romanas: vyresn. mokykl. amž. / Grigorijus Kanovičius; iš rusų k. vertė F. Vaitiekūnas. – 2–as leid. – Vilnius: Vyturys, 1989. – 525, [2] p.

Kanovičius, Grigorijus. Łzy i modlitwy głupcόw / Grigorij Kanowicz; przeł.A. Bogdanski. – Warszawa: Ksiąžka i Wiedza, 1989. – 326, [1] p. – Lenk.

Kanovičius, Grigorijus. Ir nėra vergams rojaus: romanas / Grigorijus Kanovičius; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas; iliustr. Faina Magaram. – Vilnius: Vaga, 1990. – 299, [1] p.: iliustr.

Kanovičius, Grigorijus. A bolondok konneyei es imai / Grigorij Kanovicz; ford. Arvay Janos; III. Bencsik Janos. – Budapest: Europ. kvk.; Uzshorod: Karpati kiado, 1990. – 315, [2] p. – Veng.

Kanovičius, Grigorijus. Nenusigręžki nuo mirties: [romanas] / Grigorijus Kanovičius; iš rusų k. vertė F. Vaitiekūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s–ga, 1992. – 260, [1] p.

Kanovičius, Grigorijus. Tränen und Gebete der Einfältigen: hist. Roman / Grigori Kanowitsch; Deutsch von Waltraud Ahrndt. – Berlin: Aufbau Taschenbuch Verl., 1992. – 338, [1] p. – Versta iš: Слезы и молитвы дураков, 1983. – Vok.

Kanovičius, Grigorijus. Ein Zieglein für zwei Groschen: Roman / Grigori Kanowitsch; Deutsch von Waltraud Ahrndt. – Berlin: Aufbau, 1993. – 538, [1] p. – Versta iš: Козленок за два гроша. – Vok.

Kanovičius, Grigorijus. Kerzen im Wind: [Roman] / Grigori Kanowitsch; aus dem Russ. von Waltraud Ahrndt. – Berlin: Aufbau Taschenbuch Verl., 1993. – 635, [1] p. – Versta iš: Свечи на ветру. – Vok.

Kanovičius, Grigorijus. Koziołek za dwa grosze / Grigorij Kanowicz; przeł. A. Bogdanski. – Sejny: Pogranicze, 1994. – 615, [4] p. – (Biblioteka Krasnogrudy). – Lenk.

Kanovičius, Grigorijus. Félpénzen vett gödölye / Grigorij Kanovics. – Budapest: Századvég, 1994. – 488, [1] p. – ( Arany közép Európa). – Veng.

Kanovičius, Grigorijus. Ožiukas už porą skatikų; Nusišypsok mums, Viešpatie: romanai / Grigorijus Kanovičius; iš rusų k.vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Tyto alba, 1996. – 517 p. – Versta iš: Козленок за два гроша, 1989. – Versta iš: Улыбнись нам, Господи, 1991.

Kanovičius, Grigorijus. Žydų parkas: romanas / Grigorijus Kanovičius; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Tyto alba, 1998. – 301, [1] p.

Kanovičius, Grigorijus. Nukirstų medžių šlamėjimas: [romanas] / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Leidyb. sistemos, 2000. – 271, [3] p.

Kanovičius, Grigorijus. Veidai sutemose : apysaka ir nepramanyti apsakymai / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2002 (Vilnius : Vilspa). – 287, [1] p.

Kanovičius, Grigorijus. Našlių kelionės : apysakos ir nepramanyti apsakymai / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). – 294, [2] p.

Kanovičius, Grigorijus. Šėtono apžavai : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 238, [2] p.

Kanovičius, Grigorijus. Debesis, vardu Lietuva : apsakymai / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Aldona Paulauskienė, Feliksas Vaitiekūnas ; [apipavidalinimui panaudoti Marko Kanovičiaus piešiniai]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 351, [1] p. : iliustr.

Kanovičius, Grigorijus.Miestelio romansas : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 429, [2] p. : iliustr.

Kanovičius, Grigorijus. Rinktiniai raštai : 5 tomai / Grigorijus Kanovičius ; [sudarytoja Olga Kanovičienė] ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. – Vilnius : Tyto alba, 2014. – 5 t. : iliustr., portr.

Rusų kalba:

Канович Григорий. Свечи на ветру: роман / Григорий Канович. – Вильнюс: Vaga, 1979. – 563 p. – Rus.

Канович Григорий. Апельсиновый лес: повести / Григорий Канович, Исаак Фридберг. – Вильнюс: Vaga, 1980. – 246, [1] p. – Rus.

Канович Григорий. Слезы и молитвы дураков: роман / Григорий Канович. – Вильнюс: Vaga, 1983. – 279 p. – Tęsinys: romanas, «И нет рабам рая». – Rus.

Канович Григорий. И нет рабам рая : роман / Григорий Канович. – Вильнюс: Vaga, 1985. – 309 p. – Romano «Слезы и молитвы дураков» tęsinys. – Rus.

Канович Григорий. Свечи на ветру: роман / Григорий Канович. – 3–е изд. – Вильнюс: Vaga, 1986. – 546 p. – Rus.

Канович Григорий. Слезы и молитвы дураков: роман / Григорий Канович. – 2–е изд. –Вильнюс: Vaga, 1987. – 280 p. – Rus.

Канович Григорий. Слезы и молитвы дураков: роман / Григорий Канович. – Москва: Советский писатель, 1988. – 251, [4] p. – Rus.

Канович Григорий. Козлёнок за два гроша: роман / Григорий Канович. – Москва: Известия, 1990. – 542, [2] p.: iliustr. – (Библиотека «Дружбы народов»). – Rus.

Канович Григорий. Улыбнись нам, господи: вторая часть романа «Козленок за два гроша» / Григорий Канович. – Вильнюс: Vaga, 1991. – 284, [1] p. – Rus.

Канович Григорий. Не отврати лица от смерти: Роман / Григорий Канович. – Вильнюс: Vaga, 1992. – 277,[2] p. – Rus.

Канович Григорий. Продавец снов : повести и рассказы / Григорий Канович. – Москва : Знание, 2005. – 351, [3] p., [1] portr. lap. : iliustr.

Канович Григорий. Свечи на ветру : 25 лет со дня первого российского издания / Григорий Канович ; [художник Ада Склютаускайте]. – Москва : Дом надежды, 2007. – 551, [1] p. : iliustr., portr.

Канович Григорий. Очарованье сатаны : роман / Григорий Канович. – Москва : Текст : Книжники, 2009. – 318, [2] p.

Канович Григорий. Избранные сочинения в пяти томах / Григорий Канович ; [составитель и редактор Ольга Макаровна Канович] ; [автор иллюстраций Марк Канович]. – Вильнюс : Tyto alba, [2014]. – 5 t. : iliustr., portr.

Lietuvos ir Jonavos vardo garsinimas

Grigorijus Kanovičiaus kūryba yra pristatinėjama įvairiose užsienio šalyse, televizijos laidose, knygų mugėse: Tarptautinėje Jeruzalės knygų mugėje, Leipcigo knygų mugėje, Lietuvos ambasadoje Berlyne, Lietuvos ambasadoje Izraelyje, Briuselyje, Žydų muziejuje ir Tolerancijos centre (Maskva) ir kt.Šių pristatymų metų G. Kanovičius visada prisimena, kad jo vaikystė prabėgo „mylimoje Jonavoje", o „Lietuvoje galėjo gyventi pilnavertį kūrybinį gyvenimą, jaustis esąs reikalingas". Rašytojas vaizduoja ir garsina gimtąjį kraštą įvairiuose grožinės literatūros kūriniuose.

2013 m. G. Kanovičiaus šeimos iniciatyva Jonavos rajono savivaldybėje įsteigtaGrigorijaus Kanovičiaus premija. Ši premija yra skiriama Jonavos rajono gimnazijų moksleiviams, dalyvaujantiems skelbiamo rašinio, atspindinčio Jonavos tautinių mažumų gyvenimo pėdsakus, konkurse. 2014 metais įvyko pirmasis rašinio konkursas, o pirmoji vieta buvo skirta Senamiesčio gimnazijos moksleivei Liudmilai Timofejevai (darbo vadovė lietuvių k. mokytoja metodininkė Jolanta Sedleckienė). Pasveikinti ir įteikti prizus nugalėtojams atvyko G. Kanovičiaus sūnūs Dmitrijus ir Sergejus, kurie perdavė Grigorijaus Kanovičiaus sveikinimą Jonavos visuomenei. Išskirtinį dėmesį G. Kanovičiaus vardo premijos dalyviams ir jų mokytojams parodė ir šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė, atsiuntusi sveikinimą.

„Konkursas skirtas ne tam, kad nuolat kalbėtume apie žydus, ar apie praeitį. Jo akcentas visos tautinės mažumos, kad nebūtų pamirštas jų indėlis į Lietuvos kultūros ir ekonomikos plėtrą" – teigė G. Kanovičiaus sūnus Dmitrijus Kanovičius.

SUTEIKTI APDOVANOJIMAI

1979 m. G. Kanovičiui suteiktas LTSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

1988 m. už romanus „Kvailių ašaros ir maldos", „Ir nebus vergams rojaus" apdovanotas Lietuvos nacionaline premija.

1995 m. už nuopelnus Lietuvos kultūrai G. Kanovičiui įteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinas.

2010 m. G. Kanovičiui už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui paskirta Vyriausybės kultūros ir meno premija.

2014 m. Valstybinė kalbos inspekcija įteikė diplomą už romano „Miestelio romansas" parašymą taisyklingiausia kalba.

2014 m. už nuopelnus puoselėjant santarvę tarp tautų ir ugdant humanistines vertybes G. Kanovičius apdovanotas garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk".

2014 m. įteiktas Vilniaus visuomeninių organizacijų įsteigtas apdovanojimas „Už nuopelnus Vilniui ir tautai".

2014 m. G. Kanovičiui paskirta Liudo Dovydėno premija už geriausią naują lietuvišką romaną, leidyklose išleistą per praėjusius kalendorinius metus, „Miestelio romansas".

2014 m. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga G. Kanovičiui įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro didysis kryžius.