Manuals
en
lt
COVID-19 in Jonava
COVID-19 in Jonava
Contacts
Contacts

Krištolinės gulbės apdovanojimas

,,KRIŠTOLINĖS GULBĖS" APDOVANOJIMAS

 

 

                                  ,,Krištolinės gulbės" apdovanojimas ir pažymėjimas –  krištolinės gulbės statulėlė, simbolizuojanti Jonavos miesto herbą , kuria  apdovanojamas fizinis ar juridinis asmuo už ypatingai  svarų  indėlį į Jonavos rajono plėtrą, pramonę, kultūrą, švietimą, sportą, žemės ūkį ir kitas sritis, už nuolatinę paramą, statulėlė gaminama pagal specialų užsakymą, teikiama dėžutėje kartu su apdovanojimo pažymėjimu. Pažymėjime nurodomas institucijos pavadinimas, rajono herbas, pažymėjimo pavadinimas, proga, kuria įteikiamas apdovanojimas, asmens vardas ir pavardė, apdovanojimo pavadinimas, pasirašančio asmens (asmenų) vardas, pavardė, pareigos, data.

                               ,,Krištolinės gulbės" apdovanojimą  teikia rajono savivaldybės meras  miesto jubiliejaus ar kitų  jubiliejinių švenčių ir  iškilmingų renginių metu.