Manuals
en
lt
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

Contacts

Contacts

Apdovanojimų nuostatai

     PATVIRTINTA

                                                                               Jonavos rajono savivaldybės tarybos

                                                                               2006 m. vasario  23 d.

                                                                               sprendimu Nr. 1 TS - 28

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ APDOVANOJIMŲ

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Šie nuostatai nustato Jonavos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) vardu teikiamų apdovanojimų suteikimo tvarką.

2.Svarbumo eile nustatomi tokie Savivaldybės vardu teikiami apdovanojimai:

2.1. Jonavos  rajono Garbės piliečio vardo suteikimas;

2.2. ,,Krištolinės gulbės" apdovanojimas;

2.3. Miesto simbolio ,,Šviesos bokšto" apdovanojimas;

2.4. Suvenyras (dovana);

2.5. Padėkos raštas;

2.6. Sveikinimo raštas;

2.7. Proginis čekis.

II. SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ CHARAKTERISTIKA

       3.Jonavos rajono Garbės piliečio vardas -  suteikiamas  asmeniui už išskirtinius nuopelnus, bei ilgametį ir/arba svarų indėlį į Jonavos rajono plėtrą, pramonę, kultūrą, švietimą, sportą, žemės ūkį ir kitas sritis. Suteikiant rajono Garbės piliečio vardą įteikiamas pažymėjimas, kuriame nurodomas savivaldybės pavadinimas, rajono herbas, pažymėjimo pavadinimas, asmens vardas ir pavardė, suteikiamo vardo pavadinimas, rajono savivaldybės mero parašas,  meninis vaizdas (nuotrauka), data.

         Jonavos rajono Garbės piliečio vardas suteikiamasremiantis rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 76  patvirtintais Jonavos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, iškilmingų, jubiliejinių renginių, švenčių proga savivaldybės tarybos posėdžio metu. Jonavos rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas neterminuotam laikotarpiui.       

       4.,,Krištolinės gulbės" apdovanojimas ir pažymėjimas –  krištolinės gulbės statulėlė, simbolizuojanti Jonavos miesto herbą , kuria  apdovanojamas fizinis ar juridinis asmuo už ypatingai  svarų  indėlį į Jonavos rajono plėtrą, pramonę, kultūrą, švietimą, sportą, žemės ūkį ir kitas sritis, už nuolatinę paramą, statulėlė gaminama pagal specialų užsakymą, teikiama dėžutėje kartu su apdovanojimo pažymėjimu. Pažymėjime nurodomas institucijos pavadinimas, rajono herbas, pažymėjimo pavadinimas, proga, kuria įteikiamas apdovanojimas, asmens vardas ir pavardė, apdovanojimo pavadinimas, pasirašančio asmens (asmenų) vardas, pavardė, pareigos, data.    

         ,,Krištolinės gulbės" apdovanojimą  teikia rajono savivaldybės meras  miesto jubiliejaus ar kitų  jubiliejinių švenčių ir  iškilmingų renginių metu.

        5.Miesto simbolio ,,Šviesos bokšto" apdovanojimas ir pažymėjimas –  stiklinė miesto simbolio ,,Šviesos bokšto" statulėlė,  kuria apdovanojamas fizinis ar juridinis asmuo už   indėlį į Jonavos rajono plėtrą, pramonę, kultūrą, švietimą, sportą, žemės ūkį ir kitas sritis, už nuolatinę paramą. Statulėlė gaminama pagal specialų užsakymą, teikiama dėžutėje   kartu su apdovanojimo pažymėjimu. Pažymėjime nurodomas savivaldybės pavadinimas, rajono herbas, pažymėjimo pavadinimas, proga, kuria įteikiamas apdovanojimas, asmens vardas ir pavardė, apdovanojimo pavadinimas, pasirašančio asmens (asmenų) vardas, pavardė, pareigos,  data.                                 

 

       Miesto simbolio ,,Šviesos bokšto" apdovanojimas –  teikiamas rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojo  ir/arba administracijos direktoriaus, iškilmingų šventinių, jubiliejinių renginių metu.

       6. Suvenyras (dovana) su rajono simbolika (paveikslas, laikrodis, vaza, autorinis kūrinys ar pan.), kuris teikiamas bendradarbiavimo partneriams rajone, šalyje ir užsienyje, fiziniams ar juridiniams asmenims įvairių susitikimų,  jubiliejų, sukakčių ir profesinių švenčių progomis, siekiant  parodyti pagarbą ir dėmesį bei išlaikyti glaudų tarpusavio bendradarbiavimą. Suvenyrai gaminami pagal specialų užsakymą arba perkamos proginės dovanos.

         Suvenyras (dovana)  teikiamas  bendradarbiavimo partneriams rajone ir užsienyje, tarybos nariams, administracijos darbuotojams, jubiliatams, įvairių sukakčių, jubiliejų, profesinių švenčių  ir kitomis progomis. Dovanas teikia meras, mero pavaduotojas ir/arba administracijos direktorius.

            7. Padėkos raštas, pasirašytas mero (mero pavaduotojo) ir/arba administracijos direktoriaus – kuriuo apdovanojami  tarybos nariai, administracijos darbuotojai, kolektyvai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys  už gerą, ilgametį, pavyzdingą darbą  ar veiklą Jonavos rajone. Raštas, kurįpasirašo meras, mero pavaduotojas ir/arba administracijos direktorius, gali būti įteikiamas įdėtas  į specialų, tam skirtą aplanką arba rėmelius.

            Padėkos raštas, pasirašytas mero, mero pavaduotojo ir/arba administracijos direktoriaus – teikiamas fiziniams ir juridiniams asmenims, jubiliejų, įvairių sukakčių,  profesinių švenčių  ir kitomis progomis.

8.Sveikinimo raštas, pasirašytas mero, mero pavaduotojo ir/arba administracijos direktoriaus – kuriuo sveikinami jubiliejaus ar kita reikšminga proga tarybos nariai, administracijos  darbuotojai, kolektyvai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, asmeninių arba kolektyvų jubiliejų (sukakčių) ar profesinių švenčių progomis. Sveikinimo  raštas, kurį pasirašo meras, mero pavaduotojas ir/arba administracijos direktorius, gaminamas pagal specialų užsakymą ir yra apipavidalintas Jonavos miesto simbolika arba meniniais vaizdais.

        Sveikinimo raštas, pasirašytas mero, mero pavaduotojo ir/arba administracijos direktoriaus – teikiamas jubiliejaus ar kita reikšminga proga   tarybos nariams, administracijos darbuotojams, kolektyvams ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims, asmeninių arba kolektyvų jubiliejų (sukakčių) ar profesinių švenčių progomis.

           9. Proginis čekis – teikiamas fiziniams bei juridiniams asmenims, asmeninių arba kolektyvų jubiliejų (sukakčių) ar profesinių švenčių, labdaros akcijų progomis.

Proginis čekis – teikiamas fiziniams bei juridiniams asmenims, asmeninių arba kolektyvų jubiliejų (sukakčių) ar profesinių švenčių, labdaros akcijų metu. Proginio čekio vertę nustato ir įteikia rajono savivaldybės meras, mero pavaduotojas ir/arba administracijos direktorius.

III. KANDIDATŲ TEIKIMAS SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMAMS

               10. Kandidatusrajono savivaldybės teikiamiems apdovanojimams gali siūlyti rajono savivaldybės  įstaigos, įmonės, bendrovės, viešosios įstaigos, bendruomenės. Sprendimą dėl apdovanojimų teikimo (Išskyrus Jonavos rajono Garbės piliečio vardo suteikimą) priima rajono savivaldybės meras, mero pavaduotojas ir/arba administracijos direktorius.

IV.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                      11. Šie nuostatai gali būti keičiami, tikslinami ir papildomi rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

ATSISIŲSTI NUOSTATUS