Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:

1. Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;

2. Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;

3. Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

1. Registro duomenų teikėjo prašymu;

2. Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;

3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;

4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į Savivaldybės administraciją arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją.

Atnaujinimo data 2021-11-18
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 230 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.67F06D3C953E

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.

2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.

3. Nekilnojamojo daikto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR), duomenys.

PASTABA. Žemės ūkio valdos centru registruojama žemė, esanti Jonavos rajone.

4. Valdoje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenys.

5. Duomenys apie valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekius pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.

2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

3. Nekilnojamojo daikto, įregistruoto NTR, duomenys.

4. Valdoje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenys.

5. Duomenys apie valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekius.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jurgita Smilingienė Žemės ūkio skyrius vyr. specialistė

tel. 8-349-54673

el. p. jurgita.smilingiene@jonava.lt

Audronė Stankevičienė Šilų sen. specialistė

tel. (8-349-48416)

el. p. audrone.stankeviciene@jonava.lt

Vitalija Šafronienė Žeimių sen. specialistė

tel. (8-349-45214)

el. p. vitalija.safroniene@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Marčiukaitis,

tel.(8 349) 50002; el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Atliekama iš karto, kai valdytojas kreipiasi į administracinės paslaugos teikėją.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.