Vytautas Venckūnas

Vytautas Venckūnas
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
 
Tel.: 8 614 68 838
El. paštas: vytautas.venckunas@gmail.com

Gimė 1949 m. liepos 26 d. Kazlų Rūdoje.

Baigė Kauno politechnikos institutą (inžinierius–mechanikas), Kauno politechnikos universiteto ekonomikos magistras.

Ilgametis AB ,,Achema" darbuotojas; mero pavaduotojas.

Šiuo metu dirba Jonavos viešojoje bibliotekoje kultūrinio darbo organizatoriumi.

Priklauso partijai Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai.

Vedęs, žmona Vyta, dukra Indrė.

Laisvalaikio pomėgiai: literatūra, istorija, gamta.