Vytautas Stalioraitis

Vytautas Stalioraitis
Socialistinis liaudies Frontas
 
Tel.: 8 698 162 81
El. paštas: vytautas.stalioraitis@jonava.lt
 

Gimė 1957 m. birželio 4 d. Kaune.c

 

1980 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo automatizavimo inžinieriaus specialybę.

 

Nuo 1980 iki 1982 m. dirbo g/s „Azotas" inžinieriumi; 1982-1986 m. – Jonavos rajono komjaunimo komiteto skyriaus vedėjas, II sekretorius. 1986-1990 m. – Jonavos rajono partijos komiteto instruktorius, skyriaus vedėjas. 1990-1995 m. – UAB „Agnus" direktorius, 1995-2000 m. – AB „Achema" atstovas Baltarusijai ir Ukrainai. 2000-2005 m. – UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras" inžinierius. 2005-2009 m. – UAB „Kivida" darbų vadovas. Nuo 2009 m. iki šiol dirba UAB „Jonavos paslaugos" daugiabučių namų administravimo skyriaus vedėju.

 

Priklauso Lietuvos socialdemokratų sąjungai.

 

Vedęs. Žmona Gražina, sūnūs Mindaugas ir Ignas.

 

Laisvalaikio pomėgiai: žvejyba, darbas sode.