Išankstinė registracija.

Čia galima užsiregistruoti besikreipiantiems dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, šalpos išmokų.


Jonavos rajono gyventojams, besikreipiantiems dėl paramos mirties atveju, socialinių išmokų, prašome registruotis pas Socialinės paramos skyriaus specialistus:

Veiklos sritis

Specialistas

(Pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą)

Parama mirties atveju:

1. laidojimo pašalpa;

Leonora Ivaškienė

2. parama palaikams parvežti.

Asta Matulienė

Išmokos vaikams :

1. vienkartinė išmoka vaikui;

2. vienkartinė išmoka įsikurti.

Leonora Ivaškienė


Jonavos rajono gyventojams, besikreipiantiems dėl šalpos pensijų, šalpos kompensacijų ir tikslinių kompensacijų, prašome registruotis pas socialinės paramos skyriaus specialistą:

Veiklos sritis

Specialistas

(Pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą )

Šalpos pensijos:

1. šalpos neįgalumo pensija;

2. šalpos senatvės pensija;

3. šalpos našlaičių pensija.

Šalpos kompensacijos :

1. tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 8 metus slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų;

2. motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų.

(Pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą )

Tikslinės kompensacijos:

1. slaugos išlaidų tikslinė kompensacija;

2. priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.

(Pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą)

Antrojo laipsnio valstybinė pensija – motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms) 5 ir daugiau vaikų, išauginusioms juos iki 8 metų.

Vitalija Bagdonavičienė


Jonavos miesto gyventojams, besikreipiantiems dėl socialinių išmokų, vienkartinės socialinės paramos, prašome registruotis pas socialinės paramos skyriaus specialistus:

Veiklos sritis

Specialistas

(Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą)

Išmokos vaikams :

2. išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;

3. globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas;

Leonora Ivaškienė

(Pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą).

Vienkartinės piniginės socialinės paramos.

Daiva Aleknavičienė


Jonavos miesto gyventoms, besikreipiantiems į socialinės paramos skyriaus specialistus dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, prašome registruotis pagal gyventojo pavardės pirmąją raidę:

Veiklos sritis

Pavardės pirmoji raidė

Specialistas

(Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą)

Išmokos vaikams :

1. išmoka vaikui;

2. vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;

3. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;

4. Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.

(Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasitutintiems gyventojams įstatymą)

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams:

1. socialinė pašalpa;

2. būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos.

(Pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą)

Socialinė parama mokiniams:

1. mokinių nemokamas maitinimas;

2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

ABC

Audronė Šopytė

EFGV

Svetlana Klimova

LMNOŽ

Aldona Nacevičienė

PRZUŪ

Giedrė Pinkevičienė

IJKH

Kristina Graudinienė

SŠT

Viktorija Budrė


Jonavos rajono seniūnijų gyventojams, besikreipiantiems dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, į socialinės paramos skyriaus specialistą, dirbantį seniūnijoje prašome registruotis:

Veiklos sritis

Seniūnija

Specialistas

(Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą)

Išmokos vaikams:

1. išmoka vaikui;

2. vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;

3. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;

4. Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.

5. išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;

6. globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

(Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasitutintiems gyventojams įstatymą)

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams:

1. socialinė pašalpa;

2. būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos.

( Pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą)

Socialinė parama mokiniams:

1. mokinių nemokamas maitinimas;

2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

(Pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą).

Vienkartinė piniginė socialinė parama.

Bukonių seniūnijos gyventojams

Darius Freimontas

Kulvos seniūnijos gyventojams

Jolita Gudonavičienė

Šilų seniūnijos gyventojams

Maja Petrova

Šveicarijos seniūnijos gyventojams

Laima Jaščemskienė

Ruklos seniūnijos gyventojams

Agnė Gertman

Upninkų seniūnijos gyventojams

Daiva Pauplienė

Užusalių seniūnijos gyventojams

Liudmila Narkevičienė

Žeimių seniūnijos gyventojams

Jadvyga Maselaitienė