„JONAVOS R. GLOBOS NAMŲ REKONSTRUKCIJOS PAPILDOMI DARBAI“

 

 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Jonavos r. globos namų rekonstrukcijos papildomi darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagrindiniai orientaciniai darbų kiekiai:

1. Šildymo vamzdžių įrengimas apie 10 m; 2. Automatinių nuorintuvų įrengimas 4 vnt.; 3. Betoninio lovio su uždengimu įrengimas apie 2,72 m; 4. Grunto nukasimas apie 2,709 m³; 5. 40 mm storio pasluoksnio įrengimas apie 4,1 m²; 6. Izoliacinės plievelės paklojimas apie 4,1 m²; 7. 120 mm armuotų betoninių grindų įrengimas apie 4,1 m²; 8. Elektros kabelio nuo pastato iki apskaitos paklojimas apie 205 m; 9. Ortakių nupjovimas 3 vnt.; 10. Angų užsandarinimas – užtaisymas 6 vnt.; 11. Perdangos plokštės išpjovimas apie 0,8 m²; 12. Elektros įrenginių prijungimo projektas 1 kompl.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Argensta", 301545558

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 7 199,58 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-07-03.

 

 

_________