Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo paskirtis - padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis (LR švietimo įstatymas, 11 str.). 

Mokyklos, 2019-2020 mokslo metais vykdančios vidurinio ugdymo programą:
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
Jonavos Senamiesčio gimnazija
Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras


Jonavos miesto bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos
Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos aprašas