Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio  21 d. sprendimu  Nr. 1TS-295 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo" patvirtino Jonavos rajono savivaldybės bendrojo plano keitimą.
2018-01-15 Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas registruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt)  Nr. T00081379.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos  2008 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1TS-236 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.  

Aiškinamasis raštas (sprendinių konkretizavimas)

ŽEMĖS NAUDOJIMO BREŽINYS

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS IR SUSISIEKIMO BRĖŽINYS

MIŠKŲ IŠDĖSTYMO BRĖŽINYS

REKREACIJOS, TURIZMO, GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO PLĖTOJIMO BRĖŽINYS

(visus dokumentus galite parsisiųsti čia)

Dėl detalesnės informacijos teirautis: Jonavos rajono sav. administracijoje, Vyriausiojo architekto skyriuje: vedėjas — vyr. architektas Vaidas Zakarauskas, tel.8 349 53821 el. paštas architekto.skyrius@jonava.lt, vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. 8 349 53821, el. paštas jolanta.daunoriene@jonava.lt