Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. lapkričio 16 d. (imtinai) tęsiasi Jaunimo reikalų departamento prie SADM skelbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti mobilųjį darbą su jaunimu vykdančių organizacijų projektus, siekiant užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

  1. Jaunų žmonių turiningo laisvalaikio užtikrinimas, ugdymas(-is) ir socialinė integracija bei jaunimo įgalinimas jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje. Veiklos vykdomos vadovaujantis Mobiliojo darbo su jaunimu aprašu.
  2. Veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos.
  3. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos.

 

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 16 000 (šešiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur.

Konkurso Nuostatai ir kita informacija ČIA.

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.