Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo gamykloje Jonalaukio k. 1, Jonavos r. sav.

Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo UAB „Sweco Lietuva“ parengta AB „Achema“ planuojamos ūkinės veiklos AB „Achema“ gamykloje Jonalaukio k. 1, Jonavos r. sav.

  1. Informacijos paskelbimo data: 2023-04-17;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: AB „Achema“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: esamo elektros tinklo išplėtimas bei esamo 110 kV žiedo stiprinimas, elektrolizės agregatų statyba, amoniako gamybos agregato modernizavimas integruojant vandenilį, pagamintą elektrolizės būdu, oro skaidymo bloko statyba AB „Achema“ gamykloje Jonalaukio k. 1, Jonavos r. sav.;
    PŪV vieta: AB „Achema“ gamykloje Jonalaukio k. 1, Jonavos r. sav.;
  4. Atrankos informacija paskelbta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2102220487 arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno apskritis (23);
  5. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +370 682 92653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo).

Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus
pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).