Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

ATRANKOS INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ (UAB „Pauliukai biomethane“ biodujų gamyba Normainėlių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav.)

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-12-08;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Pauliukai biomethane“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: biodujų gamyba;
  4. PŪV vieta: Normainėlių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno apskritis (57); https://drive.google.com/drive/folders/1HW150rwnJSHoePe883kyemIGoGRsec0U
  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotosp visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).