Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinės techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

A. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros taloną. Paslaugos tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis. Techninės apžiūros metu tikrinama, ar: - registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka faktinius duomenis; - traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka Techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms, Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Parengtas techninės apžiūros talonas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu paštu arba specialistui nuvykus į žemės ūkio technikos buvimo vietą. Pastaba: Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros.

B. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams arba jų įgaliotiems asmenims, norintiems gauti sugadinto, prarasto traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabos techninės apžiūros talono dublikatą. Pastaba! Praradus techninės apžiūros taloną išduodamas naujas. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Parengtas techninės apžiūros talono dublikatas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba siunčiamas registruotu paštu.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia USB laikmena ir pan.).

Atnaujinimo data 2023-02-22
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka"

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:

Traktorininko pažymėjimą arba kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių.

Traktoriaus registracijos dokumentą.

Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Galiojantį priemonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Skorupskas, tel. Nr. 8 349 50002,  

el. p. mindaugas.skorupskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Jonas Marčiukaitis, tel. Nr. 8 349 50002,  

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius, kurių apžiūra atliekama po trejų metų nuo pirmosios traktoriaus registracijos datos.

Techninės apžiūros atliekamos pagal viešai skelbiamą techninių apžiūrų grafiką, išvykstant į traktorių buvimo vietą, einamųjų metų balandžio-gegužės mėnesiais. Kitais atvejais visus metus.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybinė rinkliava:

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą. - 6,80 €

Už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą – 5,50 €

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 €

Žyminis mokestis mokamas: valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI),įmokos kodas 53046

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu-elektroninių valdžios vartų svetainėje: www.epaslaugos.lt